Vincentíni slávia výročie mariánskeho zjavenia

Svätý Otec František požehnal v stredu 11. novembra sochu Panny Márie, zhotovenú podľa zjavenia Panny Márie svätej Kataríne Labouré na ulici Rue du Bac v Paríži, od ktorého uplynie 27. novembra 190 rokov a ktoré pripomína medailón Nepoškvrneného počatia.
VN CZ 17.11.2020
Vincentíni slávia výročie mariánskeho zjavenia

Svätý Otec František požehnal sochu Panny Márie, ktorá bude putovať po farnostiach. Snímka: profimedia.sk

V rámci mariánskej púte, ktorú v najbližších mesiacoch vykonajú vincentínske spoločenstvá v Taliansku, navštívila pápeža Františka vo Vatikáne ich malá delegácia, vedená otcom Tomažom Mavričom, generálnym predstaveným Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

„Doba je veľmi smutná. Francúzsko postihne nešťastie a celý svet zachvátia pohromy všetkého druhu. Ty ale prichádzaj k tomuto oltáru, z ktorého bude plynúť milosť pre všetkých ľudí, ktorí o ňu v dôvere a horlivosti budú prosiť,“ povedala Božia Matka mladej rehoľníčke pri ich prvom dlhom stretnutí v noci z 18. na 19. júla 1830.

O niekoľko mesiacov neskôr, 27. novembra držala Panna Mária v rukách malý glóbus, ktorý symbolizuje ľudstvo, a vyzvala Katarínu Labouré na vyrobenie medaily. „Ľudia, ktorí ju budú s dôverou nosiť, dostanú veľké milosti,“ píšu vincentíni v tlačovom vyhlásení, ktoré sprevádzalo ich stredajšiu audienciu u pápeža Františka.

„Dnešný svet je hlboko nepokojný a šíri sa nová chudoba, vyostrená pandémiou,“ zdôrazňujú vincentíni. V tomto ohľade nadobúdajú účinnosť slová pápeža Františka z posolstva na 4. svetový deň chudobných, ktorý sme si tento rok pripomenuli v nedeľu 15. novembra.

„Čas, ktorý prežívame, spochybnil mnohé naše istoty. Pripadáme si chudobnejší a krehkejší, pretože sme prežili pocit obmedzenia a reštrikciu slobôd. Strata zamestnania, strata najbližších ľudí, absencia bežných medziľudských vzťahov - to všetko nám náhle otvorilo obzory, ktoré sme už prestávali vnímať.

Naše duchovné i materiálne bohatstvo sa otriaslo v základoch, uvedomili sme si, že máme strach. Uzavretí v tichu svojich domovov sme znovu pochopili, aké dôležité je sústrediť sa na podstatu, hľadať jednoduchosť.

Dozrela v nás túžba po novom bratstve, ktoré bude schopné vzájomnej pomoci a vzájomnej úcty,“ cituje Petrovho nástupcu tlačové vyhlásenie vincentínov.

V jeho závere vincentíni zdôrazňujú, že putovaním mariánskej sochy by radi pripomenuli, že aj dnes nás Najsvätejšia Panna volá k oltáru a ujíma sa každého človeka, aby neprevládala malomyseľnosť.

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul sa inšpirovala mnohoročnou charizmou, ktorá ju volá „nielen do jednej farnosti či jednej diecézy, ale do celého sveta“.