Vo Florencii sprístupnili najstaršie zobrazenie sv. Tomáša Akvinského

Vo štvrtok 28. januára sme slávili liturgickú spomienku sv. Tomáša Akvinského (1225 – 1274).
VN PL 02.02.2021
Vo Florencii sprístupnili najstaršie zobrazenie sv. Tomáša Akvinského

Bazilika Santa Maria Novella je materský kostol dominikánov vo Florencii. Snímka: www.istockphoto.com

Špeciálne oslavy za účasti generálneho predstaveného dominikánov sa konali vo Florencii v historickej Bazilike Santa Maria Novella.

A pri tejto príležitosti bol sprístupnený najstarší zachovaný obraz svätca. Freska zobrazuje sv. Tomáša počas úvodnej prednášky na Parížskej univerzite. Vznikla v roku 1323, necelých 50 rokov po smrti svätca. V rámci barokovej prestavby chrámu bola freska pokrytá sadrou a zostávala ukrytá takmer 500 rokov.

Objavili ju náhodne počas reštaurátorských prác pred dvoma rokmi. Následne ju dôkladne preskúmali a obnovili.

Bazilika Santa Maria Novella je materský kostol dominikánov vo Florencii. Z Bologne ich tam v roku 1221 poslal sv. Dominik bojovať proti kacírstvu katarov. Po smrti sv. Tomáša Akvinského sa táto bazilika stala dôležitým centrom tomistických štúdií a po jeho svätorečení aj kultom anjelského lekára.

Nachádzajú sa tam aj vzácne relikvie sv. Tomáša. Dejiny relikvií sv. Tomáša sú dosť zložité, pretože zomrel v cisterciánskom kláštore vo Fossanuove. Podľa vtedajšieho kánonického práva telo zosnulého patrilo kláštoru, kde zomrel. Dominikáni s tým neboli spokojní a rozhodli sa ukradnúť telo sv. Tomáša, aby ho previezli do Toulouse, mesta, kde bol založený rád.

Na ceste z Talianska do Francúzska sa zastavili aj vo Florencii, kde pápež Urban V., veľmi nespokojný s týmto incidentom, nariadil zobrať z tela sv. Tomáša palec, aby ostal v Bazilike Santa Maria Novella.

V minulosti bol kult sv. Tomáša vo Florencii veľmi živý. Dnes znovu ožíva. Kedysi tam dokonca boli slávne procesie s prstom sv. Tomáša. Aj počas procesie na Božie telo po monštrancii s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou boli nesené relikvie prsta sv. Tomáša, pretože práve týmto prstom napísal eucharistické chválospevy na Božie telo.