Vo Francúzsku narastá počet zneuctených kostolov

Vo Francúzsku neutícha vlna útokov na kresťanské miesta kultu.
E- kai 15.03.2019
Vo Francúzsku narastá počet zneuctených kostolov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Minulý mesiac bol v tomto ohľade rekordný. Vo februári bolo hlásených 47 prípadov vo všetkých francúzskych departementoch, z toho v 15 prípadoch išlo o vandalstvo, 15 prípadov sa týkalo vlámaní, o zneuctenie išlo v 10 prípadoch a 1 prípad bol podpaľačstvom.

V posledných dňoch sa cieľom vandalov stal chrám s veľkým symbolickým významom - gotická Bazilika sv. Dionýza v Saint-Denis.

Až do 19. storočia to bolo hlavné pohrebisko francúzskych panovníkov. Prechovávali sa tam aj korunovačné insígnie a regálie kráľov Francúzska.

Zlodeji využili prebiehajúce reštaurátorské práce na vitrážových oknách. Aby sa dostali do chrámu, rozbili jedno z nich. Tak sa dostali na chór chrámu, kde poškodili starožitný organ.