Vo Vatikáne rozsvietili betlehem a strom

Vstrede Námestia sv. Petra odhalili vpredvečer Druhej adventnej nedele betlehem z cédrového dreva zo severotalianskej horskej obce Sutrio. Do tmy zažiarila 30-metrová jedľa. Vyrástla v mestečku Rosello v regióne Abruzzo.
VN SK 06.12.2022
Vo Vatikáne rozsvietili betlehem a strom

Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec napoludnie v Aule Pavla VI. prijal delegácie darcov zo spomenutých miest, ako aj z Guatemaly, odkiaľ venovali betlehem, ktorý zdobí pódium auly. V príhovore pripomenul význam symbolov: vianočný strom svieti do tmy ako Kristovo svetlo a hovorí aj o dôležitosti udržiavania našich koreňov.

Betlehemská scéna je zase pozvaním rozjímavo nazerať na tajomstvo viery. „Strom nás učí o koreňoch, betlehem nás pozýva kontemplovať. Nezabúdajte na tieto dva ľudské a kresťanské postoje. A ak chceme skutočne sláviť Vianoce, objavme prostredníctvom jasličiek prekvapenie a úžas nad maličkosťou Boha, ktorý sa nenarodil v okázalosti, ale v chudobe stajne.“ Strom a oba betlehemy zostanú vystavené do konca Vianočného obdobia – sviatku Krstu Pána v nedeľu 8. januára.