Vo Veľkej Británii rastie počet konvertitov

Počet dospelých katechumenov na Britských ostrovoch stále narastá. Vo všetkých diecézach sa pre nich organizujú špeciálne formačné kurzy. Len vo Westminsterskej katedrále prijme tento rok krst 200 dospelých.
VN CZ 15.03.2019
Vo Veľkej Británii rastie počet konvertitov

Katolícka katedrála vo Westminsteri v Londýne. Snímka: ingimage.com

Po období evanjelizácie a základného katechumenátu, ktorý je najdlhšou fázou formačnej cesty, dospievajú kandidáti na krst do etapy tzv. vyvolenia.

Tento obrad prebieha tradične na začiatku Pôstneho obdobia a predstavuje posledný úsek pred prijatím sviatostí pri Veľkonočnej vigílii.

Vo Westminsterskej katedrále sa na tohtoročnom obrade vyvolenia zúčastnilo viac ako 400 ľudí.

Dvesto z nich sú katechumeni v pravom zmysle slova, teda tí, ktorí neboli predtým pokrstení, zatiaľ čo 219 kandidátov bolo pokrstených v iných cirkvách a teraz túžia po plnej jednote s Katolíckou cirkvou. Osobitnej bohoslužbe predsedal kardinál Vincent Nichols.

Podobné obrady prebehli aj v ďalších diecézach. Napríklad v Birminghame sa na ňom zúčastnilo 182 ľudí.