Vo Vietname stavajú ďalší seminár

Štátne orgány Vietnamskej socialistickej republiky vydali stavebné povolenie na vybudovanie nového kňazského seminára Najsvätejšieho Srdca v Thai Binh na severe krajiny.
VN CZ 29.09.2020
Vo Vietname stavajú ďalší seminár

Vzhľadom na rastúci počet kňazských a rehoľných povolaní ho bude môcť navštevovať dvesto seminaristov. Vo Vietname tvoria katolíci približne 7 percent obyvateľov, je ich teda asi 7 miliónov, slúži im päťtisíc kňazov a chýba zariadenie na formáciu bohoslovcov, informuje agentúra Ucanews.

Cirkev vo Vietname v súčasnosti spravuje 11 seminárov, ktoré navštevuje 2 624 študentov z 27 diecéz. Seminár sv. Jozefa v Hanoji tak tento rok mohol prijať iba šesť žiadateľov z celkových štyridsiatich, niekoľko kandidátov bolo vyslaných do iných seminárov, zatiaľ čo zostávajúci záujemcovia doteraz nemohli nastúpiť na cestu ku kňazstvu.

Povolenie na novú stavbu v severovietnamskej diecéze teda znamená potešiteľnú správu. Nový seminár Najsvätejšieho Srdca nahradí rovnomenný predchádzajúci ústav, uzavretý v sedemdesiatych rokoch počas vietnamskej vojny.

Odvtedy existovalo v Diecéze Thai Binh iba teologické a filozofické učilište, do ktorého v súčasnosti dochádza dvadsaťpäť študentov, ktorí v decembri prijmú kňazskú vysviacku.