Volanie obetí doľahlo až do nebies

Pápež František napísal list katolíkom v Čile. Ide o jeho reakciu na vážne prípady zneužívania zo strany kléru v tejto juhoamerickej krajine.
09.06.2018
Volanie obetí doľahlo až do nebies

Svätý Otec František listom adresovaným veriacim katolíkom v Čile reagoval na problémy miestnej Katolíckej cirkvi. Snímka: profimedia.sk

Osemstranový list je adresovaný „Božiemu ľudu, putujúcemu v Čile“. List z 31. mája zverejnila v ten istý deň na svojich internetových stránkach Konferencia biskupov Čile a 5. júna jeho španielsky originál zverejnili aj oficiálne internetové stránky Svätej stolice.

Nejde o ojedinelé prípady

„Volanie obetí doľahlo až do nebies. Chcel by som sa ešte raz poďakovať za ich vytrvalosť a odvahu. Tento čas patrí načúvaniu a rozlišovaniu, aby sme našli riešenie škandálu, spôsobeného zneužívaním v Cirkvi. A to nielen využitím stratégií, ktoré povedú k jeho potlačeniu. Tie sú nevyhnutné, ale nedostačujúce. Musíme uchopiť problém v celej jeho zložitosti s pomocou všetkých nevyhnutných nástrojov,“ napísal pápež František v jednej z pasáží listu.

Zo slov Svätého Otca vyplýva, že otázku sexuálneho zneužívania, spojenú so zneužitím moci a svedomia Cirkvi v Čile, nie je možné redukovať na niekoľko ojedinelých prípadov. Ide o oveľa hlbšiu chorobu, ktorá je previazaná s klerikálnym poňatím Cirkvi a nie je možné ju prekonať bez prispenia všetkých veriacich.

So zápalom, ale bez fanatizmu

Problém nie je možné vyriešiť bez zapojenia celého Božieho ľudu iba prijatím nových smerníc alebo odbornými opatreniami. Rovnako to nie je možné bez konverzie a poddajnosti Duchu Svätému.

Preto, ako zdôraznil pápež, „je potrebné neodkladne hľadieť na prítomnosť. Odvážne, ale s múdrosťou, rozhodne, ale bez násilia, so zápalom, ale bez fanatizmu, s vytrvalosťou, ale bez úzkosti. Tak je možné zmeniť všetko, čo ohrozuje integritu a dôstojnosť každého človeka, a nezapliesť sa hlbšie do problémov alebo ešte horšie, opakovať rovnaké mechanizmy, ktoré chceme odstrániť.“

František sa poďakoval obetiam zneužívania, ako aj nemálo ľuďom, ktorí ich vypočuli. „Myslím, že jednym z našich hlavných nedostatkov bolo, že sme ich nedokázali počúvať. So zahanbením musím povedať, že sme ich nedokázali vypočuť a včas zareagovať,“ pripustil Petrov nástupca.

V závere listu čilským veriacim pápež znova upozorňuje na pastoráciu ako na liek proti klerikalizmu a vyzýva k pohľadu na „dobro, ktoré mnohí laici, rehoľníci a kňazi i biskupi konajú v najodľahlejších kútoch milovaného Čile“.