Vychádza lexikón biskupov rakúskej monarchie

Portréty pravoslávnych, gréckokatolíckych a arménsko-katolíckych biskupov v habsburskom štáte prinesie štvrtý diel lexikónu, ktorý v rámci širšieho projektu viedenského cirkevného historika Ruperta Kliebera predstavuje biskupov v dunajskej monarchii v rokoch 1804 - 1918 (Die Bischof der Donaumonarchie 1804 bis 1918, Duncker & Humblot GmbH). Jeho vydanie sa pripravuje na rok 2025.
VN CZ 03.07.2020
Vychádza lexikón biskupov rakúskej monarchie

Ilustračná snímka: profimedia.sk

V týchto dňoch sa, naopak, objavil prvý zväzok tejto obsiahlej encyklopédie, ktorá obsahuje portréty 126 rímskokatolíckych biskupov z maďarských cirkevných provincií Ostrihom, Kalocsa a Jáger.

S profesorom Rupertom Klieberom, ktorý vyučuje na Inštitúte cirkevných dejín Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity, na tomto diele spolupracovalo viac ako tridsať bádateľov z Rakúska, Maďarska, Rumunska a zo Slovenska.

„Podrobné zobrazenia jednotlivých biskupov vôbec prvýkrát sprostredkujú celkovú panorámu episkopátu počas viac ako jedného storočia,“ vysvetlil profesor Klieber v rozhovore pre katolícku spravodajskú agentúru Kathpress.

Lexikón sa nevyhýba ani háklivým témam, ako je vzťah cirkvi a štátu či nacionalistické postoje rôznych biskupov.

Celkovo sa na lexikóne podieľali cirkevní historici zo všetkých dvanástich nástupníckych štátov habsburskej monarchie, ktorí v svojich krajinách vytvorili vlastné autorské tímy, dokumentujúce život a dielo sídelných biskupov (teda nie pomocných, svätiacich či titulárnych biskupov) približne päťdesiatky katolíckych diecéz a pätnástich gréckokatolíckych eparchií v rakúskom cisárstve (od roku 1804) a následne v rakúsko-uhorskej monarchii (1867 - 1918).