Vydali desatoro pre prorodinných europoslancov

Hlasuj za rodinu (Vote for the family). Tak je nazvaná kampaň, ktorú pred voľbami do Európskeho parlamentu vyhlásila Federácia združení katolíckych rodín v Európe. Budúcich europoslancov vyzýva, aby sa zasadzovali o prorodinnú politiku.
VN CZ 04.03.2019
Vydali desatoro pre prorodinných europoslancov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Organizácia poukazuje na to, že rozhodnutia Európskej únie majú vplyv na život každej rodiny. Formuluje preto desať bodov, ku ktorých podpore sa majú kandidáti do Európskeho parlamentu zaviazať podpisom manifestu na internete.

Signatári výzvy sa zaväzujú, že ako europoslanci prispejú napríklad k šíreniu vedomia o demografickej kríze v Európe, podpore preventívnej činnosti a navrhovaniu konkrétnych nástrojov smerujúcich k zmene súčasnej línie.

Iniciatíva vyzýva prorodinných poslancov, aby sa zaviazali chrániť život od počatia do prirodzenej smrti, podporu matiek a ich potomstva po narodení, najmä v ťažkých životných situáciách.

Dokument taktiež zdôrazňuje prvenstvo rodičov ako hlavných vychovávateľov svojich detí. Vyzýva na rešpektovanie práv otca a matky na výchovu dieťaťa podľa vlastných náboženských, morálnych a kultúrnych tradícií.

Kampaň tiež pobáda presadzovať ekonomiku v prospech rodiny. Šesť bodov sa zameriava na aspekty dôstojnej práce a rovnováhy medzi rodinným a profesijným životom.

Dokument europoslancov zaväzuje aj k uznaniu komplementárnosti muža a ženy a k odmietnutiu politiky potierajúcej rozdielnosť medzi pohlaviami. Zároveň zdôrazňuje podporu a úctu pre inštitút manželstva a odmietnutie pokusov o zmenu jeho tradičnej definície.