Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí

Okrúhle 100. výročie vzniku Československa sa slávilo aj v zahraničí. Založenie republiky si pripomenuli v USA, vo Francúzsku i v Ríme.

Ľudovít Malík 02.11.2018
Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí

Slováci v Spojených štátoch amerických sa stretli v meste Pittsburgh. Toto mesto sa nezmazateľne zapísalo do dejín Československa.

USA
Dňa 30. mája 1918 tu zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov podpísali s budúcim prezidentom Tomášom Garriqueom Masarykom Pittsburskú dohodu.

Dokument vyjadroval súhlas s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Výročie vzniku Československa si miestni Slováci a Česi pripomenuli zasadením Stromu demokracie a slobody.

Lipu striebristú zasadili na kopci Flagstaf Hill v populárnom parku Schenley s výhľadom na mesto a má pripomínať vznik nezávislého a demokratického štátu. Desiatky krajanov prišlo na podobnú akciu aj v Chicagu.

Pri tejto príležitosti zasadili lipu pri pamätníku T.G. Masaryka v parku Midway Plaisance pri Chicagskej univerzite. Vo Washingtone si výročie pripomenulo Veľvyslanectvo SR v USA položením venca k soche prvého československého prezidenta.

Francúzsko
Výročie vzniku Československa oslávili aj Slováci a Česi pracujúci v inštitúciách Európskej únie. V pondelok 22. októbra sa konala svätá omša v krypte Štrasburskej katedrály.

Prítomní boli slovenskí a českí europoslanci, ako aj pútnici z Kroměříža a Slovenska. V utorok 23. októbra nasledovalo v Štrasburgu slávnostné odovzdanie kríža predsedovi Európskeho parlamentu Antoniovi Tajanimu.

Kríž je dielom akademického sochára Otmara Olivu a vznikol vďaka českým a slovenským europoslancom.

Česká republika a Taliansko
V Českej republike sa Katolícka cirkev aktívne zapojila do osláv 100. výročia už Národnou svätováclavskou púťou do Starej Boleslavi. V uplynulých dňoch zaznel pri svätých omšiach 28. októbra pastiersky list kardinála Dominika Duku OP.

Pražský arcibiskup v ňom poukázal na korene českej štátnosti, ktoré sú spojené s úctou ku sv. Václavovi a ich presah do základov Československej a Českej republiky.

Kardinál Duka si toto výročie pripomenul už 25. októbra v Ríme. S delegáciou, ktorej členom bol aj minister kultúry ČR sa pomodlil v Bazilike sv. Petra a uctil si pamiatku kardinála Josefa Berana. Vo Vatikánskej bazilike zaznel aj svätováclavský chorál.