Výskum pontifikátu Pia XII. pokračuje

Vo Večnom meste v uplynulých dňoch predstavili prvé výsledky výskumu pontifikátu pápeža Pia XII. Výskum sa uskutočnil po otvorení jeho fondov vo vatikánskych archívoch v marci minulého roka.
VN SK 22.06.2021
Výskum pontifikátu Pia XII. pokračuje

Veľká medzinárodná konferencia mala názov Vojna a genocída, obnova a zmena: globálny pontifikát Pia XII. 1939 – 1958. Podujatie sa konalo 14.až 16. júna v priestoroch École Française de Rome a Nemeckého historického ústavu v Ríme.

Zaoberalo sa širokou škálou tém – od holokaustu cez studenú vojnu až po dekolonizáciu a misie. Medzi početnými odborníkmi vystúpila aj slovenská historička Emília Hrabovec, členka Pápežského výboru pre historické vedy, s prednáškou na tému: Svätá stolica a Československo v kontexte začiatku studenej vojny v rokoch 1945 – 1949.