Vytrvajte v dobrom, odkázal nám pápež

Delegácia Konferencie biskupov Slovenska navštívila Vatikán. Skupinu viedol predseda KBS, košický arcibiskup Bernard Bober a podpredseda, nitriansky biskup Viliam Judák. Od štvrtka 19. januára do pondelka 23. januára ich čakal bohatý program.
KN red. 23.01.2023
Vytrvajte v dobrom, odkázal nám pápež

Slovenskí biskupi so slovenským veľvyslancom pri Svätej stolici Marekom Lisánskym a rektorom Baziliky sv. Klementa pátrom Paulom Lawlorom, OP, pri hrobe sv. Cyrila. Snímka: facebook.com/vaticannews.sk

Okrem stretnutia s pápežom Františkom, štátnym sekretárom Pietrom Parolinom či prefektom Dikastéria pre biskupov Marcom Ouelletom odhalili aj pamätnú tabuľu pri hrobe sv. Cyrila. Biskup VILIAM JUDÁK sa s Katolíckymi novinami podelil o dojmy, ktoré si z návštevy Vatikánu odnáša. V rozhovore povedal viac o slovách Svätého Otca pre slovenských veriacich a priblížil výnimočnosť pamätnej tabule v slovenčine.

Na aký podnet ste prišli do Vatikánu?

Návšteva Večného mesta je vždy vzácna príležitosť. Tentoraz išlo aj o podnet zo strany apoštolského nuncia. Odporučil nám, aby sme nové vedenie KBS predstavili Svätému Otcovi, na príslušných dikastériách a Štátnom sekretariáte.

Aký odkaz zanechal pápež pre veriacich a kňazov na Slovensku? Do čoho povzbudil a v čom Cirkvi na Slovensku vyjadril pochvalu?

Svätý Otec si dobre pamätá na návštevu, ktorá sa uskutočnila v septembri 2021.

Bol, ako sa vyjadril teraz a viackrát aj predtým, veľmi povzbudený, hoci to bolo v čase pandémie, veľkou zbožnosťou a horlivosťou tých, čo prišli na jednotlivé bohoslužobné stretnutia, ale aj na stretnutia, ktoré sa organizovali na pôde nunciatúry, ako bolo ekumenické stretnutie, alebo ktoré organizovala prezidentka.

Pozeral sa na toto obdobie ako na živé, ktoré mu zostalo v srdci. A dalo by sa povedať, že aj pri rozhovore prejavil veľmi dobrú znalosť situácie v Cirkvi, ale aj politickej situácie na Slovensku aj v súčasnosti.

Súčasťou vašej cesty do Ríma bolo aj odhalenie pamätnej tabule v slovenčine pri hrobe svätého Cyrila v Bazilike sv. Klementa. Išlo o vzácnu príležitosť. Ako vnímate túto udalosť?

Pre každého Slováka, ale aj pre slovanské národy je Bazilika sv. Klementa veľmi vzácnym miestom, kde bol pochovaný svätý Konštantín Cyril v roku 869. Slovanské národy sa hlásia k tomuto miestu, ako aj k hodnotám, ktoré z toho vyplývajú.

A boli to práve Slováci, americkí Slováci pred 70 rokmi, ktorí postavili oltár nad jeho hrobom. Označený bol v latinčine.

Potom začali pribúdať tabule aj iných slovanských národov. Aj z podnetu kardinála Jozefa Tomka, ako i rektora farského kolégia a veľvyslanca pri Svätej stolici vznikla šľachetná myšlienka, že by bolo dobré označiť toto miesto aj v slovenčine.

Aby si pútnici, ktorí sem prichádzajú, uvedomili, že aj slovenský národ sa hlási k svätému Cyrilovi a Metodovi. Nápis v latinčine nebol veľmi dobre viditeľný, a teda aj tým, ktorí nepoznali latinský jazyk, veľa nehovoril.

Bola to vzácna príležitosť, na ktorej požehnaní a uvedení sa ešte zúčastnil aj zosnulý kardinál Tomko. Tabuľu sme teraz slávnostne odhalili za účasti mnohých Slovákov, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ríme.

Aké dojmy si z návštevy Vatikánu odnášate?

Hoci to bol krátky čas, dojmy sú veľmi hlboké. Naozaj vďaka sekretárovi KBS Ivanovi Ružičkovi bola táto cesta veľmi precízne pripravená.

Nemali sme síce čas na súkromné podujatia, ale všetok čas bol vyplnený veľmi užitočne. Každé stretnutie na rímskych úradoch alebo potom aj v samotnej bazilike či v Dome milosrdenstva, kde sme stretli dvoch Slovákov, o ktorých sa stará Komunita sv. Egídia.

Boli to naozaj nezabudnuteľné chvíle a odnášame si predovšetkým povzbudenie Svätého Otca, ktorý všetkých pozdravuje. Povzbudil nás, aby sme v dobrom vytrvali aj v týchto neľahkých časoch.