Vznikli zaujímavé počty kardinálov

Kardinálsky zbor je špeciálne kolégium spolupracovníkov pápeža, ktorých môže menovať iba sám Svätý Otec. V týchto dňoch, po smrti mexického kardinála Sergia Riveru, nastala v tomto zbore jedna zaujímavá štatistická zhoda.
E- kai 16.08.2019
Vznikli zaujímavé počty kardinálov

Z 216 žijúcich kardinálov, každý z posledných troch pápežov menoval presne 72 hierarchov, teda jednu tretinu.

Štatistika nezahŕňa dvoch kardinálov pápežov: emeritného Benedikta XVI. a jeho nástupcu Františka.

Druhý, ešte ako arcibiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, bol menovaný za kardinála v roku 2001 Jánom Pavlom II.

Joseph Ratzinger, pôvodne arcibiskup Mníchova a Freisingu, dostal kardinálsky klobúk v roku 1977 z rúk Pavla VI. (1963 - 1978). Ak by teda Benedikt XVI. nebol pápežom, teraz ako 92-ročný by bol kardinálom s najdlhšou službou v kardinálskom kolégiu.

Vatican News, informujúc o tejto zhode počtu kardinálov uvádza, že sa týkajú kolégia kardinálov ako celku a nie skupiny kardinálov s právom zúčastňovať sa na konkláve, teda do veku 80 rokov života.

Z 216 kardinálov v súčasnosti túto podmienku spĺňa 119, z toho 57 bolo menovaných Františkom, 43 Benediktom XVI. a 19 Jánom Pavlom II.

Na voľbu pápeža je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina platných kardinálskych hlasov v konkláve, takže v súčasnosti je to 80 hlasov.