Vzniklo ústredie katolíckych charizmatikov

Na svätodušné sviatky začne činnosť nová centrála katolíckeho charizmatického hnutia vo Vatikáne. Nesie meno CHARIS, čo je akronym anglického názvu tohto úradu Catholic Charismatic Renewal International Service.
VN CZ 02.06.2019
Vzniklo ústredie katolíckych charizmatikov

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa OFMCap, sa stal duchovným asistenom Medzinárodnej služby katolíckej charizmatickej obnovy. Snímka: profimedia.sk

Do jej čela vybral pápež František francúzskeho laika a otca rodiny Jeana-Luca Moensa, ktorý sa angažuje v charizmatickom hnutí už viac ako 45 rokov. Za duchovného asistenta inštitúcie vymenoval pátra Raniera Cantalamessu OFMCap, kazateľa pápežského domu.

CHARIS bol založený 8. decembra minulého roka z vôle pápeža Františka v rámci vatikánskeho dikastéria pre laikov, rodinu a život, aby slúžil všetkým charizmatickým skupinám v Katolíckej cirkvi. Jej štatúty vstúpia do platnosti 9. júna 2019 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

V ten istý deň definitívne skončí činnosť dvoch doterajších zastrešujúcich inštitúcií katolíckych charizmatikov, Pápežského združenia katolíckeho bratstva a Medzinárodná katolícka služba charizmatickej obnovy.

Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zdôraznil Alexandre Awi Mello, sekretár dikastéria pre laikov, rodinu a život, „CHARIS nie je obyčajnou fúziou oboch organizácií, ale je novou službou, ktorá otvára novú etapu katolíckeho charizmatického hnutia.“

Nie je to riadiaci orgán
Podľa výslovného želania Svätého Otca CHARIS nebude vládnym orgánom, ale službou spoločenstvu. Hlavnému moderátorovi asistuje skupina poradcov nazvaná Medzinárodná služba spoločenstvu a tvorí ju 18 ľudí z celého sveta.

Zastupujú tak svetadiely, ako aj rôzne skupiny v rámci katolíckeho charizmatického hnutia. Svoj prvý mandát dostali od dikastéria pre laikov, rodinu a život.

Svätý Otec si prial, aby centrála charizmatického hnutia bola priamo vo Vatikáne. Chce tak vyjadriť, že celý tento „prúd milosti“, ako mnohokrát charizmatické hnutie nazval, plne patrí k univerzálnej Cirkvi.

Zároveň má poukázať na jednotu v mnohosti a význam spoločenstva, čo má okrem iného vplyv v tom, že si žiadna jednotlivá skupina nemôže osobovať nárok na vedenie katolíckej charizmatickej obnovy.

Ako sa nová štruktúra prejaví v teréne?
Štatúty CHARIS požadujú, aby v každej krajine vznikla Národná služba spoločenstvu, ktorá v čo najväčšej miere zjednotí všetky charizmatické skupiny, aby žiadna nedominovala nad inou.

V niektorých krajinách pôjde o skutočnú novinku, pretože zatiaľ v nich jednotlivé charizmatické skupiny nepestovali žiadne vzájomné vzťahy, niekedy sa dokonca ignorovali alebo navzájom súperili. V iných krajinách, naopak, táto štruktúra odráža už existujúce spoločenstvá a v týchto prípadoch nie je čo meniť. Vytváranie týchto jednotlivých národných služieb bude jednou z úloh CHARIS.