Za vojakmi v Bosne a Hercegovine

Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek navštívil slovenských vojakov v Bosne a Hercegovine.
Pavol Vitko 24.10.2023
Za vojakmi v Bosne a Hercegovine

Snímka: Pavol Vitko

V operácii Európskej únie EUFOR-Althea slúžia v styčných a pozorovacích tímoch vo Foči, Višegrade a Sarajeve. Popri rozhovoroch s vojakmi slúžil biskup Rábek aj sväté omše a vysluhoval sviatosť zmierenia. So sarajevským vojenským ordinárom Tomom Vukšičom hovoril o optimalizácii duchovnej služby pre vojakov v tejto operácii.