Začal sa ružencový modlitbový maratón

Pred starobylou ikonou Panny Márie Pomocnice otvoril pápež František 1. mája v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne májovú ružencovú reťaz za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.
VN SK 04.05.2021
Začal sa ružencový modlitbový maratón

Počas mája sa celá Cirkev spája v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Snímka: profimedia.sk

Za účasti stovky veriacich v Gregoriánskej kaplnke v pravej lodi baziliky sa Svätý Otec o 18. hodine zapojil do modlitby slávnostných ružencových tajomstiev. Májová ružencová reťaz má biblické motto zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu.

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie do nej pozvala 30 vybraných mariánskych pútnických miest z piatich kontinentov, odkiaľ sa budú denne konať televízne a internetové prenosy.

V Gregoriánskej kaplnke vatikánskej baziliky sa striedali pri modlitbe posvätného ruženca a sprevádzajúcich čítaniach rodiny z Ríma a regiónu Lazio. Zastupovali rôzne hnutia novej evanjelizácie. Pápež František pri tejto príležitosti požehnal ružence, ktoré okamžite odoslali do mariánskych svätýň roztrúsených po celom svete.

Po večernom úvode vo Vatikáne modlitba pokračovala vo Walsinghame v oblasti Norfolk na východe Anglicka. Mariánska úcta vo Walsinghame sa viaže na udalosť z roku 1061, keď sa tam Panna Mária opakovane zjavila urodzenej dáme Richeldis.

Svätyňa, ktorej v roku 2016 pápež František udelil titul bazilika minor, je stavba z roku 1922 stojaca na mieste starobylej kaplnky zničenej v roku 1538 Henrichom VIII. Osobitný úmysel prvého dňa modlitbovej reťaze bol za duše všetkých zosnulých.

Modlitbová reťaz pokračovala 2. mája v nigérijskom Elele; 3. mája nasledovala Čenstochová a 4. mája Nazaret.

Miesta, kde sa bude modliť ruženec, vybrala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Ide o miesta, kde sa odohralo niektoré z pätnástich súkromných mariánskych zjavení uznaných Cirkvou (Fatima v Portugalsku, Lurdy vo Francúzsku, Knock v Írsku, Banneux v Belgicku), ale aj hlavné pútnické miesta v Latinskej Amerike (Guadalupe v Mexiku, Aparecida v Brazílii alebo pápežom obľúbený Luján v Argentíne) a na iných kontinentoch, či veľmi symbolické miesta, ako je Nagasaki v Japonsku.

Je tu aj Medžugorie a azda geograficky najbližšie k Slovenskej republike je Čenstochová.

Denná modlitba ruženca v týchto mariánskych svätyniach bude určená osobitným úmyslom, ktorý sa prihovára za rôzne kategórie ľudí najviac postihnutých súčasnou pandémiou – od tých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi blízkymi, cez zdravotníckych pracovníkov, bezdomovcov a ekonomicky ohrozených až po všetkých zosnulých.

Záverečnú modlitbu mariánskeho mesiaca opäť povedie pápež František vo Vatikánskych záhradách.