Začal sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Vo štvrtok 18. januára slávením vešpier v Bazilike sv. Pavla za hradbami pápež František otvoril Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí 25. januára, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla.
VN SK 21.01.2019
Začal sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Pápež František počas vešpier na začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Snímka: profimedia.sk

Téma tohto už 52. ročníka ekumenického podujatia znie: Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (porov. Dt 16, 18 - 20).

Pápež zvyčajne slávi vešpery v záverečný deň tejto ekumenickej oktávy, avšak z dôvodu svojej nastávajúcej apoštolskej cesty do Panamy sa v tomto roku liturgia vešpier presunula na jej úvodný deň.

Na liturgickom slávení boli ako zvyčajne prítomní aj reprezentanti iných kresťanských cirkví a komunít – anglikánov, pravoslávnych či ekumenická delegácia z Fínska.

Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov reprezentoval jej predseda, kardinál Kurt Koch.

Nechýbali ani benediktínski mnísi, ktorí spravujú Baziliku sv. Pavla, na čele s hlavným opátom rádu i opátom miestnej komunity.

Svätý Otec inšpirovaný hlavnou témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v homílii hovoril o spravodlivosti, spočívajúcej vo vzájomnom doceňovaní duchovných i materiálnych darov prijatých od Pána a ich zdieľaní.

Nebezpečenstvom vždy zostáva hromadenie bohatstiev, zabúdajúc na núdznych, upozornil pápež František.

„Podľa Kristovho príkladu sa musíme skutočne usilovať o to, aby sme boli na povzbudenie tým, ktorí sú slabí. Solidarita a spoločná zodpovednosť musia byť zákonmi, ktorými sa riadi kresťanská rodina.“