Začala sa biskupská synoda o Amazónii

Nedeľa 6. októbra patrila v Ríme slávnostnému otvoreniu špeciálnej biskupskej synody na tému Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu.
VN SK 07.10.2019
Začala sa biskupská synoda o Amazónii

Na otvorení synody boli aj príslušníci pôvodných národov Amazónie. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec František synodu otvoril svätou omšou v Bazilike sv. Petra za účasti 185 synodálnych otcov a ďalších účastníkov synody. Boli medzi nimi aj viacerí príslušníci pôvodných národov, ktorí sa na synode zúčastňujú ako audítori.

Rozvážnosť je čnosť
V homílii Svätý Otec zdôraznil potrebu udržiavať v Cirkvi oheň, ktorý predstavuje dar Ducha Svätého. Synodálnym otcom pripomenul, že k týmto darom patrí aj odvážna rozvážnosť, ktorú treba v sebe oživovať.

„Rozvážnosť nie je nerozhodnosť, nie je to obranný postoj. Je to čnosť pastiera, ktorý, preto aby slúžil s múdrosťou, vie rozlišovať, je citlivý na novosť Ducha Svätého. A teda oživovať dar v plameni Ducha Svätého je opak toho, keď nechávame veci napredovať bez toho, žeby sme čokoľvek urobili.“

Nie novej kolonizácii
V kontexte témy synody pápež František pripomenul aj otázku správneho postoja ku kultúram a závažné ekologické a sociálne akcenty.
„Keď sa bez lásky a bez rešpektu pohlcujú národy a kultúry, to nie je Boží oheň, ale oheň tohto sveta.

Avšak koľkokrát Boží dar nebol ponúkaný, ale vnucovaný koľkokrát to bola kolonizácia namiesto evanjelizácie! Nech nás Boh chráni od nenásytnosti nových kolonializmov.

Oheň zapaľovaný záujmami, ktoré ničia, ako ten, čo prednedávnom zdevastoval Amazóniu, nie je oheň evanjelia. Boží oheň je žiar, ktorý priťahuje a zhromažďuje v jednote. Je živený zdieľaním, nie zárobkami.“

Riešenie je v Kristovi
Východiskom pre prácu synody musí byť pohľad na Krista na kríži, pripomenul pápež František. „Drahí bratia, pozrime spoločne na ukrižovaného Ježiša, na jeho srdce prebodnuté pre nás. Začnime odtiaľ, pretože odtiaľ pramení dar, ktorý nás zrodil; odtiaľ vyšiel Duch, ktorý obnovuje. Odtiaľ sa cíťme povolaní, každý jeden z nás, aby sme darovali život.“

Na záver Svätý Otec vyzdvihol príklad misionárov a pastoračných pracovníkov, ktorí službe evanjelizácie v Amazónii zasvätili celý život.