Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu

Rada katolíckych patriarchov Východu opätovne vyzvala na pokoj na Blízkom východe, pričom rázne napomenula mocnosti Západu. Jej 11. pastiersky list s názvom Kresťania Východu dnes – obavy a nádeje s dátumom 20. mája zverejnil 3. augusta Latinský patriarchát Jeruzalema.
07.08.2018
Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu

„Všetkým, no osobitne politikom, opakujeme, že najlepšou pomocou našim veriacim je dovoliť, aby zostali vo svojich domovoch, vo svojich  krajinách, a nevyvolávať politické nepokoje a rozličné formy násilia, ktoré ich nútia k emigrácii“ - to sú myšlienky z pastierskeho listu členov Rady katolíckych patriarchov Východu, ktorý je ovocím ich minuloročného stretnutia (konalo sa 9. – 11. augusta 2017) v libanonskom Bejrúte.

Tri posolstvá pastierskeho listu
Podtitul pastierskeho listu cituje Druhý list Korinťanom: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa“ (2 Kor 4, 8).

Katolícki patriarchovia v liste píšu o ľudskej, spoločenskej a politickej situácii Blízkeho východu. Zdôrazňujú, že „žiadna arabská krajina nepozná pokoj či stabilitu“, a to pre vojny, terorizmus, chudobu a emigráciu kresťanov.

List obsahuje tri hlavné posolstvá: prvé je adresované veriacim Blízkeho východu; druhé patrí ich spoluobčanom a vládnucim osobám krajín Blízkeho východu; a tretie „tým, ktorí na Západe rozhodujú o politike Blízkeho východu a Izraela“.

Výzva veriacim odolať pokušeniu emigrovať
Katolícki patriarchovia vyzývajú veriacich Blízkeho východu „vzdorovať, ako len môžu, pokušeniu emigrovať“: „Vaše krajiny a vaše cirkvi vás v ťažkých časoch potrebujú.

Budúcnosť našich cirkví a kresťanská prítomnosť vo všeobecnosti v tomto regióne závisí aj od vášho rozhodnutia odísť alebo prijať vôľu Boha, zotrvávajúc tam, kde vás povolal.“

Miestnym politikom: rovnosť všetkých občanov
Politikov a vládnuce osoby Blízkeho východu katolícki patriarchovia upozorňujú, aby počúvali hlas chudobných a utláčaných a neustupovali „vonkajším svetovým tlakom a mocnostiam, ktoré hodlajú zmeniť región podľa ich želania“.

Podľa patriarchov je dôležité budovať „laický štát, založený na rovnosti všetkých občanov, bez diskriminácie na základe náboženstva či akéhokoľvek iného dôvodu. Laický štát oddeľuje náboženstvo od štátu, ale rešpektuje všetky náboženstvá a slobodu“.

Politika zničenia Blízkeho východu
„Na Západe existujú národy dobré a priateľské, ale aj také, ktoré rozhodujú o Blízkom východe na úkor jeho obyvateľov,“ tvrdia východní katolícki patriarchovia a otvorene hovoria o „politike zničenia Blízkeho východu, vedenej Západom“, ktorá je zároveň aj príčinou nútenej emigrácie miliónov obyvateľov, vrátane kresťanov.

„Začalo sa to deštrukciou Iraku, neskôr Sýrie a oslabením Egypta. Jordánsko a Libanon žijú v permanentnom ohrození. Vytvorili sa konflikty alebo spojenectvá v Jemene, Bahrajne, Saudskej Arábii a s krajinami Perzského zálivu. A pripravuje sa vojna proti Iránu. Toto je realita, v ktorej žijeme,“ uvádza sa ďalej v liste.

Terorizmus vyvolaný Západom
Priamym dôsledkom tejto politiky je podľa pastierskeho listu „terorizmus, ktorý sa usídlil v našich krajinách, prv než sa obrátil proti samotnému Západu, ktorý ho zrodil.

Terorizmus sa zrodil, pretože tí, čo robia politiku na Západe, si ním poslúžili ako účinným nástrojom na zmenu tváre Východu. So svojimi spojencami v regióne vytvorili Islamský štát (ISIS), s miestnymi ľudským zdrojmi, využijúc existujúci náboženský extrémizmus a pokrivené chápanie náboženstva“.

VNSK