Zasvätené vdovy prišli za Svätým Otcom

Účastníčky medzinárodného stretnutia zasvätených vdov prijal vo štvrtok 6. septembra Svätý Otec vo Vatikáne. Prihovoril sa im v sále konzistória slovami vďaky za ich svedectvo o Božej láske, ktoré vydávajú svetu.
VN SK 07.09.2018
Zasvätené vdovy prišli za Svätým Otcom

Asi 60 zasväteným vdovám, pochádzajúcim zväčša z Francúzska, pápež František adresoval viaceré duchovné povzbudenia. Medzi prítomnými boli členky spoločenstva Fraternité Notre Dame de la Résurrection a Komunita prorokyne Anny - Communauté Anne la Prophétesse.

Svätý Otec ocenil rozhodnutie tých vdov, ktoré po tom, ako stratili manžela, spoznali osobitné volanie Pána k nasledovaniu Krista v čistote, chudobe a poslušnosti.

„Takto vaším zasvätením dosvedčujete, že je možné s Božou milosťou a s podporou a sprevádzaním zo strany služobníkov a ďalších členov Cirkvi žiť evanjeliové rady plniac vlastné rodinné, profesionálne a spoločenské povinnosti.“

Pápež František pripomenul, že „pre každého pokrsteného je Pánova milosrdná láska silou kráčať vo svätosti a prekonávať skúšky života, obnovujúc sa v nádeji a radosti evanjelia“.

V závere svojho príhovoru Svätý Otec povzbudil zasvätené vdovy, aby svojím životom dosvedčovali, že Boh „dokáže konať za každých okolností, aj uprostred zdanlivého zlyhania“, a že ten, „kto sa z lásky ponúkne a daruje Bohu, určite prinesie úrodu“.