Zasvätený život znamená vidieť podstatné

V nedeľu 2. februára, na sviatok Obetovania Pána, slávila Cirkev 24. svetový deň zasväteného života. Pápež František, ktorý je sám rehoľníkom, už v predvečer sviatku, v sobotu 1. februára, celebroval o 17. hodine svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Spolu s ním za dar svojho povolania spoločne ďakovali rehoľníci a rehoľníčky, zasvätené panny, členovia sekulárnych inštitútov i mnohých nových foriem zasväteného života.
VN SK 03.02.2020
Zasvätený život znamená vidieť podstatné

Na slávnosti bolo prítomných aj 400 kontemplatívnych sestier, ktoré pri tejto príležitosti dostali od pápeža povolenie opustiť klauzúru. Snímka: profimedia.sk

Pri obrade požehnania sviec a vstupnej procesii sa nerozsvietená bazilika rozžiarila niekoľko tisíc plamienkami prítomných. Na slávnosti vo vatikánskej bazilike bolo prítomných aj 400 kontemplatívnych sestier z talianskych kláštorov, ktoré pri tejto príležitosti dostali od pápeža povolenie opustiť klauzúru.

V homílii pápež František vychádzal zo slov starca Simeona v Lukášovom evanjeliu: „Moje oči uvideli tvoju spásu“ (Lk 2, 30), ktorými každý zasvätený uzatvára deň pri večernej modlitbe. Ako vysvetlil, zasvätený život znamená schopnosť vidieť.

„Znamená vidieť to, čo v živote zaváži. Je prijatím Pánovho daru s otvoreným náručím, ako to urobil Simeon. Hľa, čo vidia oči zasvätených: Božiu milosť vliatu do ich rúk. Zasvätený človek je ten, ktorý každý deň na seba hľadí a hovorí: Všetko je dar, všetko je milosť.“

Po pripomenutí nástrah pochádzajúcich z pokušenia svetského zmýšľania pápež vyzval všetkých prítomných poďakovať sa Bohu za dar zasväteného života.

„Vyprosujme si nový pohľad, ktorý dokáže vidieť milosť, ktorý dokáže hľadať blížneho, ktorý vie dúfať. Takto aj naše oči uvidia spásu.“

V závere slávnosti sa Svätému Otcovi v mene všetkých poďakoval kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.