Zavádzať právo na potrat je mylné

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) vyjadrila hlboké znepokojenie nad návrhom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vložiť do Charty základných práv Európskej únie právo na potrat. Biskupi uvádzajú, že starostlivosť o  tehotné ženy a matky v núdzi musí byť povinnosťou našich spoločností.
VN SK 15.02.2022
Zavádzať právo na potrat je mylné

V európskom ani medzinárodnom práve nie je právo na potrat uznané. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Varujú, že v európskom ani medzinárodnom práve nie je uznané právo na potrat.

„Pokus o zmenu tejto skutočnosti je nielen v rozpore so základnými európskymi presvedčeniami a hodnotami, ale bol by to nespravodlivý zákon, ktorý by nemal etický základ a bol by predurčený, aby bol príčinou večných konfliktov medzi občanmi EÚ.“

Návrh prezidenta Emmanuela Macrona zaviesť právo na potrat ako „vdýchnutie nového života do našich základných práv“, ktorý adresoval Európskemu parlamentu, je mylný, varuje COMECE.

Európska integrácia by mala vždy „podporovať a presadzovať rešpektovanie rôznych identít a vyhýbať sa ideologickému vnucovaniu“ – uzatvárajú biskupi.