Záver návštevy Grécka venoval Svätý Otec mladým

V záverečný deň svojej apoštolskej cesty v Grécku sa Svätý Otec 6. decembra stretol s mládežou Grécka pri návšteve Školy sv. Dionýza v aténskej časti Maroussi, ktorú spravujú sestry uršulínky.

VN SK 06.12.2021
Záver návštevy Grécka venoval Svätý Otec mladým

Študenti predvádzajú pápežovi Františkovi tradičný tanec 6. decembra počas stretnutia s mladými ľuďmi v Škole svätého Dionýza sestier uršulínok v Maroussi v Aténach. Snímka: profimedia.sk

V školskej telocvični mladí privítali pápeža spevmi a po ukážke tradičného gréckeho tanca vyrozprávali traja z nich svoje svedectvá.

O osobných drámach a nádejach, o náročných skúškach a raste vo viere a o vzťahoch v spoločenstve hovorili dievčatá z ostrova Tinos a z Filipín a študent, ktorý našiel v Grécku prijatie po úteku zo Sýrie.

Pápež si v príhovore mladým zaspomínal aj na svoju nedávnu návštevu Slovenska, kde na neho urobili dojem mladí ľudia na štadióne v Košiciach s transparentom Všetci sme bratia.

Mladých ľudí Grécka povzbudil k odvahe riskovať, aby nezostali pasívne sedieť na pohovke, nezostali izolovaní, ale aby boli ľuďmi pre druhých.

„Poznaj sám seba,“ pripomenul pápež múdrosť staroveku, vyjadrenú nápisom nad vchodom v Delfách, a mladým dal radu: „Nechajme sa ohromiť Božou láskou a opäť objavíme sami seba,“ povzbudil Svätý Otec mladých. „Boh vás miluje, majte odvahu napredovať v živote.“

Pápež hovoril aj o potrebe ostražitosti voči dnešným podobám vábenia na spôsob Sirén z bájneho príbehu Odysea.

Stretnutie uzavrela spoločná modlitba mladých, v ktorej prosili za seba i svojich vrstovníkov, aby s Božou pomocou rástli v bratskej láske a darovaní sa pre druhých. Modlitbou sa poďakovali aj za vzácnu návštevu pápeža, ktorý pred odchodom ešte pobudol medzi nimi v srdečnej atmosfére.