Zažijú USA zvrat v potratovej politike?

Minulý týždeň rozvíril diskusiu v Spojených štátoch amerických uniknutý návrh očakávaného rozhodnutia Najvyššieho súdu v prípade potratov.
Ján Lauko 10.05.2022
Zažijú USA zvrat v potratovej politike?

Najvyšší súd USA. Snímka: wikimedia commons/usda


Návrh, ktorý napísal konzervatívny sudca Samuel Alito jr., by mal zmeniť takmer päťdesiatročnú potratovú politiku uplatňovanú v USA. Ruší sa ním totiž dvojica prelomových rozhodnutí, ktoré formovali potratové právo a národnú politiku v tejto otázke.

Ide o rozhodnutie Roe verzus Wade, ktoré legalizovalo potraty v celej krajine v roku 1973, a rozhodnutie Planned Parenthood verzus Casey, ktoré v roku 1992 rozsudok z roku 1973 potvrdilo. Jednotlivé federálne štáty síce mohli ďalej regulovať potraty, no tieto súdne precedensy reguláciu potratov výrazne limitovali. Rozhodnutia totiž zahrnuli právo na potrat do výkladu práva na ochranu súkromia odvodeného zo 14. dodatku Ústavy USA.

Zrušenie rozsudkov Roe vs. Wade a Planned Parenthood vs. Casey by štátom umožnilo regulovať alebo dokonca zakázať potraty podľa vlastného uváženia.

Nenašiel oporu v ústave

V návrhu sudcu Alita sa uvádza, že potraty predstavujú hlbokú morálnu otázku. „Ústava nezakazuje občanom jednotlivých štátov regulovať alebo zakazovať potraty. Rozsudky Roe vs. Wade a Planned Parenthood vs. Casey si túto právomoc privlastnili,“ konštatuje návrh.

„Teraz tieto rozhodnutia rušíme a vraciame túto právomoc ľuďom a ich voleným zástupcom,“ stojí v návrhu.

Sudca Alito v návrhu pripomína, že Ústava USA neobsahuje žiadnu zmienku o potratoch a že žiadne takéto právo nie je implicitne chránené žiadnym ústavným ustanovením.

Podľa spravodajskej organizácie Politico, ktorá uniknutý návrh zverejnila, sa k tomuto právnemu výkladu sudcu Alita priklonili ďalší štyria sudcovia Najvyššieho súdu, čo v deväťčlennom senáte predstavuje väčšinovú podporu tomuto návrhu.

Reakcie

Správa o zvrátení rozhodnutí, na základe ktorých sa uplatňovalo právo na potrat, vyvolala prudké reakcie. Viaceré prolife organizácie ju privítali, no chcú si počkať aj na oficiálne potvrdenie zrušenia rozsudku. Mnohí protipotratoví aktivisti sa totiž kriticky pozerajú na to, ako z Najvyššieho súdu mohol tento citlivý dokument uniknúť. Jeho zverejnenie ešte pred oficiálnym vynesením rozsudku môže podľa nich ovplyvniť mienku jednotlivých sudcov.

Zástancovia práva na potrat sa zasa zhromaždili pred budovou Najvyššieho súdu, kde uniknutý návrh kritizovali. K ich hlasom sa pridal aj prezident Joe Biden. „Na federálnej úrovni budeme potrebovať viac prochoice senátorov a prochoice väčšinu v Snemovni reprezentantov, aby sme prijali legislatívu, ktorá kodifikuje rozhodnutie Roe vs. Wade, o ktorej prijatie a podpísanie sa budem usilovať,“ uviedol na svojom facebookovom profile.

Smutnejším vyústením bolo narušenie nedeľnej svätej omše v Katedrále Panny Márie Anjelskej v Los Angeles, kde protestujúci vnikli krátko pred svätým prijímaním a kričali propotratové heslá. Vandali tiež grafitmi poškodili niekoľko budov prolife organizácií.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu by malo prísť do konca júna. Už teraz je však isté, že potraty budú v USA pokračovať. Nie však celoplošne. Kým niektoré štáty v reakcii na uniknutý návrh prijímajú legislatívne opatrenia na kodifikáciu potratov, iné sa pripravujú na ich úplný zákaz.