Žiaci z Trnavy sa stretli s pápežom

Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa v sobotu 30. novembra ozývala hlasmi detí a mladých, medzi ktorými nechýbali ani školáci zo Slovenska. Vyše dvetisíc účastníkov medzinárodného stretnutia s anglickým názvom I can (Ja to dokážem) sa v Ríme od stredy do soboty zameralo na inšpirácie z encykliky Laudato si´ o celostnej ekológii človeka aj životného prostredia. V prostredí školy ide najmä o prekonanie niektorých aspektov školského systému, ktoré môžu byť poznačené strnulosťou.
VN SK 02.12.2019
Žiaci z Trnavy sa stretli s pápežom

Pápež František a mladí v Aule Pavla VI. Snímka: profimedia.sk

Chlapci a dievčatá vo veku 6 až 16 rokov sa počas štyroch dní v Ríme mali možnosť spoznať s rovesníkmi zo 43 krajín. V záverečný deň sa všetci spoločne stretli so Svätým Otcom. Pripravili si preňho niekoľko darčekov a umeleckých čísel. On im porozprával o tom, aké dôležité je vedieť si v živote udržať v súzvuku tri veci: krásu, dobro a vzájomnosť.

Slovo dobro im vysvetlil pápež František v jeho biblickom význame, ktorý chápe celý život ako harmonický celok. Podobne hovoril aj o potrebe vzájomnosti na rozdiel od individualizmu.

„Milí priatelia, tento váš projekt inšpirovaný encyklikou Laudato si´ nám správne hovorí o tom, že sa nemôžeme stať sebou samými bez tých druhých, bez iných. Nesmieme padnúť do pasce exkluzívnosti. Pochopili ste, že z onoho ,Ja to dokážem’ sa musí stať ,My to spoločne dokážeme’. Spoločne je to krajšie a účinnejšie!“

Na projekte s názvom Design For Change (Plán na zmenu), koordinovanom Kongregáciou pre katolícku výchovu a talianskou Federáciou škôl a výchovných inštitúcií FIDAE, nechýbali ani mladí ľudia zo Slovenska.

Skupina 13 žiakov a študentov uršulínskeho Gymnázia Angely Merici v Trnave prišla v sprievode svojich učiteľov. S akciou, ktorá niesla aj označenie Globálny detský samit, vyjadrili samotní mladí svoju spokojnosť.

Učiteľom pápež František pripomenul, že „všetci sme povolaní vytvoriť globálnu výchovnú dedinu, v ktorej sa sieť vzájomných ľudských vzťahov stáva najlepším liekom proti každej forme diskriminácie, násilia a šikanovania“.

Chlapcov a dievčatá Svätý Otec na záver pochválil, že „vedeli odtrhnúť oči od displeja mobilu a vyhrnúť si rukávy, aby sa zapojili do služby spoločenstvu“. Stretnutie v Aule Pavla VI. uzavrel spoločnou modlitbou a požehnaním.