Žiadajú otvorené cintoríny

Je potrebné udržať zdravú rovnováhu medzi „príkazmi ministerstva zdravotníctva a rešpektom občianskych práv“ - píše v liste adresovanom vláde Konferencia biskupov Portugalska pri príležitosti blížiacich sa Dušičiek.
VN CZ 20.10.2020
Žiadajú otvorené cintoríny

„Nie sme chorí iba na COVID-19. Nemožnosť vyjadriť konkrétnym spôsobom cit k blízkym zosnulým môže vyvolať vážnejšie utrpenie a chorobu,“ apelujú biskupi.

Blížiaca sa slávnosť Všetkých svätých a nasledujúca Spomienka na všetkých verných zosnulých viedli portugalských biskupov k napísaniu nóty nazvanej Oživenie plameňa nádeje, v ktorej žiadajú vládu, aby najmä 2. novembra neuzatvárala cintoríny.

Pripomínajú, že pri zachovaní vládou nariadených odstupov a ďalších pravidiel možno celkom dobre cintorín navštíviť. V Portugalsku boli od marca nastolené prísne sanitárne obmedzenia. Mnoho rodín nemohlo pre lockdown odprevadiť svojich blízkych na poslednej ceste a to „bolí dušu“ - čítame v nóte episkopátu.