Žiadna ľudská moc nemôže zrušiť spovedné tajomstvo

Apoštolská penitenciária už po 30. raz zorganizovala v Ríme kurz pre spovedníkov. Zameriava sa na praktické pastoračné a teologické otázky tzv. vnútorného fóra, spadajúceho pod povinnosť mlčanlivosti zo strany kňaza. Svätý Otec František prijal účastníkov kurzu na audiencii a adresoval im viacero podnetov.
VN SK 02.04.2019
Žiadna ľudská moc nemôže zrušiť spovedné tajomstvo

Svätý Otec František potvrdil nedotknuteľnosť spovedného tajomstva. Snímka: profimedia.sk

Okolo 750 účastníkov kurzu z radov kňazov, diakonov a seminaristov prijal Svätý Otec v piatok 29. marca v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Pri stretnutí poukázal na veľkú dôležitosť kvalitnej prípravy tých, ktorí sa raz majú stať vysluhovateľmi sviatosti zmierenia ako poslania Cirkvi, ktoré jej Ježiš zveril.

Nemiešať interné fórum s externým
Hneď na úvod pápež František urobil vsuvku do pripraveného príhovoru a zdôraznil potrebu seriózneho rozlišovania medzi fórom interným a externým.

„Interné fórum je fórom vnútorným a nesmie sa dostať von. Toto vám hovorím, pretože som si všimol, že v niektorých skupinách Cirkvi tí, čo vykonávajú zodpovednosť, predstavení, takpovediac miešajú obe veci a čerpajú z vnútorného fóra pre rozhodnutia v tom vonkajšom a opačne.

Prosím vás, toto je hriech! Je to hriech proti dôstojnosti osoby, ktorá vkladá v kňaza dôveru, vyjavuje svoju vlastnú realitu, aby prosila o odpustenie, a potom sa to použije na zariaďovanie vecí nejakej skupiny alebo nejakého hnutia, azda – neviem, vymyslím si –, azda dokonca nejakej novej kongregácie, neviem. Ale vnútorné fórum je fórom vnútorným. Je to posvätná vec.“

Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné
Svätý Otec vyzval spovedníkov k veľkorysosti pri počúvaní a tiež k tomu, aby kontemplovali zázraky obrátenia a aj sami sa posväcovali pri kontakte s Božím tajomným pôsobením vo svätej spovedi.

Na záver zdôraznil hodnotu a nedotknuteľnosť tzv. sviatostnej pečate spovede.

„Zmierenie ako také je dobrom, ktoré múdrosť Cirkvi vždy chránila so všetkou svojou morálnou a právnou silou sviatostnou pečaťou. Táto, i keď nie vždy je pochopená modernou mentalitou, je nevyhnutná na svätosť sviatosti a slobodu svedomia kajúcnika, ktorý musí mať istotu, že v akomkoľvek momente sviatostný rozhovor zostane ako spovedné tajomstvo. Sviatostná pečať je nutná a žiadna ľudská moc nemá nad ňou právomoc, ani sa jej nemôže dožadovať.“