Zneužívanie je mimoriadne vážny hriech

„Priznávame, že ako pastieri Cirkvi sme neurobili všetko, aby sme predišli krivdám,“ napísali poľskí biskupi veriacim v liste, ktorý sa bude čítať v kostoloch v nedeľu 26. mája. List napísali hierarchovia zhromaždení v stredu 22. mája vo Varšave na stretnutí Stálej rady Konferencie biskupov Poľska.
E- kai 23.05.2019
Zneužívanie je mimoriadne vážny hriech

Pohľad na kráľovský zámok a katedrálu na Waweli v Krakove. Ilustračná snímka: ingimage.com

„Neexistujú žiadne slová, ktoré by vyjadrili našu hanbu za sexuálne škandály duchovných. Sú dôvodom veľkého pohoršenia a vyžadujú si úplné odsúdenie a vyvodenie vážnych dôsledkov proti autorom zločinov i proti tým, ktorí takéto činy skrývajú,“ napísali poľskí biskupi.

Stála rada KBP poznamenáva, že pre „mladých ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha, sa sexuálne škandály klerikov stávajú tvrdou skúškou viery a dôvodom veľkého pohoršenia.“

„Sklamanie a rozhorčenie je o to väčšie a bolestnejšie, že deti namiesto lásky a sprevádzaní pri hľadaní Ježišovho priateľstva zažili násilie a brutálne vytrhnutie z dôstojnosti dieťaťa. Cirkevné spoločenstvo od začiatku svojej existencie také správanie považovalo za mimoriadne vážny hriech,“ napísali biskupi.

Autori listu zdôrazňujú, že chcú zjednotiť úsilie so všetkými ľuďmi dobrej vôle na ochranu najmladších. „Prosím, podporte pedagógov a vychovávateľov detí a mládeže v predškolských zariadeniach a na školách, ako aj vo výchovno-nápravných ústavoch.

Prosíme o pomoc pri získavaní vedomostí a zručností, aby sa všetky inštitúcie, ktoré riadi Cirkev, stali bezpečnými domami, praktizujúcimi najlepšie štandardy na ochranu detí.

Rovnakú výzvu adresujeme tým, ktorí sú zodpovední za katolícke hnutia a mládežnícke organizácie. Buďme všetci citlivejší voči deťom a mladým ľuďom, ako aj voči obetiam,“ zdôrazňuje v liste Stála rada Konferencie biskupov Poľska.