Zneužívanie v Cirkvi sa bude povinne nahlasovať

Vy ste svetlo sveta“ (Vos estis lux mundi) je názov nového motu proprio pápeža Františka, ktoré vo štvrtok 9. mája publikovala Svätá stolica. Normatívny dokument je venovaný boju proti sexuálnemu zneužívaniu. Novými predpismi sa pre klerikov a rehoľníkov zavádza povinnosť nahlasovať prípady zneužívania. Každá diecéza okrem toho musí do jedného roka zabezpečiť fungovanie systému na prijímanie oznámení, ktorý bude ľahko dostupný pre verejnosť.
VN SK 13.05.2019
Zneužívanie v Cirkvi sa bude povinne nahlasovať

Ilustračná snímka: profimedia.sk

Motu proprio Vos estis lux mundi vstúpi do účinnosti 1. júna, obsahuje 19 článkov. Nové procedurálne normy sa vzťahujú na celú Katolícku cirkev. Predstavujú ďalšie ovocie stretnutia o ochrane neplnoletých a zraniteľných osôb z februára tohto roku vo Vatikáne.

Dostupný systém nahlasovania
Medzi novinkami je povinnosť pre všetky diecézy sveta, aby sa do júna 2020 vybavili „jedným alebo viacerými stabilnými a verejnosti ľahko dostupnými systémami na predkladanie oznámení,“ týkajúcich sa sexuálnych zneužívaní spáchaných klerikmi a rehoľníkmi; používania pedopornografických materiálov a zakrývania týchto zneužívaní.

Konkrétny systém nahlasovania sa bližšie nešpecifikuje, aby sa tak samotná diecéza rozhodla pre také riešenie, ktoré zodpovedá danej kultúre a miestnym podmienkam.

Zámerom je, aby sa tí, ktorí utrpeli zneužívanie, mohli obrátiť na miestnu cirkev s istotou, že budú dobre prijatí, chránení pred nátlakmi, a že sa ich oznámenia budú brať s najväčšou vážnosťou.

Množstvo noviniek
Dokument sa týka nielen obťažovania a násilia voči neplnoletým a zraniteľným dospelým, ale aj sexuálneho násilia a obťažovania vyplývajúceho zo zneužitia právomoci.

Táto povinnosť zahŕňa napríklad aj prípady násilia voči rehoľníčkam zo strany klerikov, ako aj prípady obťažovania seminaristov alebo novicov.

Medzi dôležité prvky novej normatívy patrí aj kategória činov zakrývania a zasahovania do civilného alebo kánonického vyšetrovania prípadov sexuálneho zneužívania so zámerom jeho marenia.

Významnou novosťou je ustanovenie, že v prípade, že je nahlásenou osobou biskup, dostáva mandát od Svätej stolice na vedenie vyšetrovania príslušný arcibiskup metropolita.

Ten do tridsiatich dní odovzdá Svätej stolici informáciu o stave vyšetrovania, ktoré sa má ukončiť do deväťdesiatich dní.

Metropolita môže pri vykonávaní vyšetrovania využiť pomoc kvalifikovaných osôb a obrátiť sa v tejto veci aj na laikov, ktorých špecializácie a odborné zručnosti predstavujú pre Cirkev dôležitý zdroj.

Predpisy ustanovujú, že biskupské konferencie a diecézy môžu pripraviť zoznamy kvalifikovaných osôb, ktoré sú k dispozícii na spoluprácu, ale konečná zodpovednosť za vyšetrovanie zostáva na arcibiskupovi metropolitovi.

Motu proprio „Vy ste svetlo sveta“ opätovne zdôrazňuje zásadu prezumpcie neviny vyšetrovanej osoby.