Zomrel apoštolský vizitátor Medžugoria

Vo veku 78 rokov zomrel 13. augusta v nemocnici vo Varšave arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre farnosť v Medžugorí. Arcibiskup Hoser bol špičkovým odborníkom v medicíne, takže ako lekár dokonale poznal ľudskú prirodzenosť a ako kňaz poznal učenie Cirkvi. Spojil tieto dve oblasti a ukázal modernému človeku cestu, po ktorej je potrebné kráčať.
VN SK 17.08.2021
Zomrel apoštolský vizitátor Medžugoria

Henryk Hoser bol apoštolským vizitátorom pre známe mariánske pútnické miesto v Bosne a Hercegovine od roku 2018. Jeho úlohou bola pastoračná starostlivosť o pútnikov, bez riešenia otázky mariánskych zjavení. Sám zdôrazňoval, že mariánska ľudová zbožnosť na tomto mieste má vo svojom centre Ježiša Krista.

Henryk Hoser sa narodil 27. novembra 1942 vo Varšave. Ešte pred vstupom k pallotínom v roku 1969 vyštudoval medicínu. Za kňaza bol vysvätený v roku 1974. Ako misionára ho vyslali do Rwandy, kde pôsobil 21 rokov.

V Afrike využil aj svoje lekárske znalosti. V Kigali založil sociálno-zdravotné centrum, viedol formačné centrum pre rodiny a bol zodpovedný aj za centrum na epidemiologické monitorovanie aids. V roku 1994 bol vymenovaný za experta v rámci mimoriadnej Synody pre Afriku, a to v oblasti rodiny a rozvoja.

Od roku 1994, počas absencie apoštolského nuncia v Rwande, bol dva roky apoštolským vizitátorom v tejto krajine. Od roku 1996 pôsobil najprv vo Francúzsku a neskôr v Belgicku. V roku 2005 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prídavného sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov a za predsedu Pápežských misijných diel s hodnosťou arcibiskupa.

V roku 2008 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za biskupa Diecézy Varšava-Praga, s personálnym titulom arcibiskupa. V roku 2017 Svätý Otec František vyslal arcibiskupa Henryka Hosera do Medžugoria ako osobitného vyslanca Svätej stolice.

V nasledujúcom roku bol vymenovaný za apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorie na neurčitú dobu ad nutum Sanctae Sedis. Pripomeňme, že práve tento rok si Medžugorie pripomína 40 rokov od udalostí spojených so skupinou mladých ľudí, ktoré dali zrod dnešnému celosvetovo známemu pútnickému miestu.

V rozhovore pre poľskú katolícku tlačovú agentúru, ktorý vám minulý rok priniesli aj Katolícke noviny, Henryk Hoser opísal podstatu fenoménu Medžugorie týmito slovami: „Modlitba, ticho, sústredenie, Eucharistia, klaňanie, pôst, sviatosť zmierenia. Toto sú silné stránky tohto miesta.“

Podľa slov Henryka Hosera „Medžugorie – to sú predovšetkým ľudia, ktorí tam prichádzajú, modlia sa, menia sa, odchádzajú z neho do svojich krajín a prinášajú do nich ducha evanjelia, ktorého tam zažili. Toto je úloha Medžugoria“.