Zomrel Benedikt XVI.

Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel dnes doobeda vo veku 95 rokov. 
Katolícke noviny 31.12.2022
Zomrel Benedikt XVI.

Benedikt XVI. bol 265. pápežom. Snímka: wikimedia commons/Broc

Emeritný pápež Benedikt XVI., popredný teológ 20. storočia a prvý pápež, ktorý odstúpil z úradu po takmer 600 rokoch, zomrel vo veku 95 rokov, oznámil Vatikán.

Jeho úmrtie bolo oznámené v Ríme 31. decembra.

„So zármutkom vám oznamujem, že emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel dnes o 9.34 h v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne,“ uviedol riaditeľ vatikánskeho tlačového úradu Matteo Bruni. „Ďalšie informácie budú poskytnuté čo najskôr.“

ŽIVOTOPIS BENEDIKTA XVI.

Pápež Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger, sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn. Po štúdiu filozofie a teológie vo Freisingu a Mníchove prijal 29. júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku.

Potom pracoval ako výpomocný kňaz vo Farnosti sv. Martina v München-Moosach a ako kaplán v München-Bogenhausen vo Farnosti Najsvätejšej Kristovej krvi. V rokoch 1952 až 1954 pôsobil ako docent na Arcibiskupskom kňazskom seminári vo Freisingu a potom ako docent dogmatiky a fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu.

KONCILOVÝ TEOLÓG

V roku 1957 sa habilitoval na Mníchovskej univerzite prácou o sv. Bonaventúrovi v odbore fundamentálnej teológie. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako mimoriadny profesor dogmatiky a fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu a ako ordinár pre fundamentálnu teológiu na univerzite v Bonne.

V rokoch 1962 až 1965 pôsobil ako oficiálny koncilový teológ (peritus) Druhého vatikánskeho koncilu. Na univerzite v Münsteri sa v r. 1963 stal ordinárom pre dogmatiku a dejiny dogiem. Od roku 1966 vykonával ten istý úrad na univerzite v Tübingene a v rokoch 1969 až 1977 na univerzite v Regensburgu. Tam sa v roku 1976 stal viceprezidentom.

ARCIBISKUP A KARDINÁL

Dňa 25. marca 1977 bol Joseph Ratzinger menovaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy a jeho vysviacka sa konala o tri dni neskôr. Dňa 27. júna 1977 ho pápež Pavol VI. menoval za kardinála. V roku 1981 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za prefekta Kongregácie pre náuku viery v Ríme, za predsedu Pápežskej biblickej komisie a Medzinárodnej teologickej komisie.

V rokoch 1986 až 1992 viedol Pápežskú komisiu pre zostavenie Katechizmu Katolíckej cirkvi. V konzistóriu 5. apríla 1993 ho pápež Ján Pavol II. povýšil na kardinála biskupa suburbikarskej diecézy Velletri-Segni. Dňa 9. novembra 1998 Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil jeho voľbu za vicedekana kolégia kardinálov a v roku 2002 sa stal dekanom kolégia kardinálov.

Kardinál Joseph Ratzinger dostal mnohé vyznamenania. Bol členom II. sekcie vatikánskeho Štátneho sekretariátu – Vzťahy so štátmi, členom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Kongregácie pre katolícku výchovu. Pôsobil aj v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov, v Pápežskej rade pre kultúru, v Pápežskej komisii pre Južnú Ameriku ako aj v Pápežskej komisii Ecclesia Dei. V roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. povolal ako čestného člena do Pápežskej akadémie vied.

PRVÝ PÁPEŽ ZVOLENÝ V 21. STOROČÍ

V rokoch 1983 – 2005 tak patril medzi najvyšších vatikánskych úradníkov. Okrem toho, že ako prefekt viedol Kongregácieu pre náuku viery, bol tiež najbližším spolupracovníkom pápeža Jána Pavla II., ktorý sa na neho obracal v mnohých teologických otázkách. 

Po smrti Jána Pavla II. bol Joseph Ratzinger 19. apríla 2005 v konkláve zvolený za novú hlavu Katolíckej cirkvi. Stal sa 265. pápežom a prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy a zakladateľa benediktínskeho rádu svätého Benedikt z Norcie. Joseph Ratzinger bol tiež prvým Nemcom, ktorý úrad pápeža zastával od čias Viktora II. (1055 – 57).

PREKVAPUJÚCA ABDIKÁCIA

Katolícku cirkev viedol až do svojej prekvapujúcej demisie. Benedikt XVI. svoju rezignáciu oznámil 11. februára 2013. Stal sa tak prvým pápežom po viac než 600 rokoch, ktorý sa vzdal svojho úradu. V latinskom prejave kardinálom, ktorí sa zišli na verejnom konzistóriu, povedal, že tento krok dlho zvažoval. Zároveň uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu nezostávajú sily. Vo funkcii ho nahradil 13. marca 2013 argentínsky kardinál Jorge Bergoglio, ktorý si vybral meno František.

Pápež Benedikt XVI. svoj krok označil za "rozhodnutie veľkej dôležitosti pre život cirkvi" a uviedol, že si je vedomý jeho závažnosti. Podľa Kódexu kánonického práva môže pápež svoj úrad dobrovoľne opustiť, pokiaľ je to jeho slobodné rozhodnutie, ktoré riadne ohlási. Jeho krok nepodlieha žiadnemu ďalšiemu schvaľovaniu. Svojím odchodom vyvolal celoslovetový ohlas. Naposledy pápež svoj úrad ešte počas života opustil ešte v stredoveku. Svoju dobrovoľnú rezignáciu ponúkol Celestýn V. v roku 1294.

(Zdroj: TK KBS)