Zomrel biskup Jozef Adamec, ktorý pôsobil v USA

V stredu 20. marca 2019 zomrel biskup Jozef Viktor Adamec, emeritný biskup diecézy Altoona-Johnstown v USA.
TK KBS 22.03.2019
Zomrel biskup Jozef Adamec, ktorý pôsobil v USA

Biskup Jozef Viktor Adamec na Skalke pri Trenčíne v roku 2007. Snímka: tkkbs.sk/Peter Zimen

Narodil sa 13. augusta 1935 v meste Bannister v Michigane (USA) ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z Trenčianskej Závady. Základnú a vyššiu školu absolvoval v rodnom meste, univerzitné štúdium začal na Michigan State University (1953 - 1955).

Potom odišiel do kolégia Nepomucenum v Ríme, kde bol vtedy vicerektorom terajší kardinál Jozef Tomko. Teológiu študoval na Lateránskej univerzite (1955 - 1960), s úmyslom pôsobiť ako kňaz v postkomunistickom Slovensku.

Za kňaza ho vysvätili 3. júla 1960 a inkardinovali do Nitrianskej diecézy.

Keďže na Slovensko nemohol odísť, vrátil sa do USA. V roku 1965 ho vymenovali za cirkevného notára, v rokoch 1969 - 1971 bol tajomníkom biskupa, do roku 1977 riaditeľom biskupskej kancelárie v Saginawe.

Dňa 17. marca 1987 ho vymenovali za biskupa Diecézy Altoona-Johnstown. Jeho biskupská vysviacka 20. mája 1987 bola sviatočným dňom celej slovenskej emigrácie v Amerike. Hlavným svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko.

Okrem zodpovednosti za diecézu zastupoval záujmy americko–slovenských katolíkov v Biskupskej konferencii USA. V roku 1973 sa stal predsedom Združenia slovenských katolíkov.

Po prijatí biskupskej hodnosti v roku 1987 sa tohto predsedníctva vzdal. Bol predsedom Konferencie slovenského kléru v USA, ktorá podporuje doteraz Pápežský ústav svätého Cyrila a Metoda a hradí štipendiá slovenským študentom.

Aktívne sa zaujímal o život Cirkvi na Slovensku, ktorú mnohorako podporoval. Na Cyrilo-metodskej púti v Nitre 5. júla 2007 bol slávnostným celebrantom a kazateľom. Krátko pred smrťou ho navštívil nitriansky biskup Viliam Judák. Pri rozlúčke ho uistil o modlitbe za Slovensko, konkrétne za Nitriansku diecézu.