Zomrel biskup Milan Šášik

Eparchiálny mukačevský biskup Milan Šášik CM 14. júla odišiel do domu Otca.
TK KBS 15.07.2020
Zomrel biskup Milan Šášik

   


O úmrtí biskupa Milana Šášika informovala webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj ukrajinské Rádio Mária i stránky ukrajinských gréckokatolíkov na sociálnej sieti. Vladyka Milan zomrel vo veku 67 rokov v nemocnici v Užhorode na Ukrajine.


Zo života biskupa Milana Šášika

Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov, založenej svätým Vincentom de Paul. Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antone, Vysokej pri Banskej Štiavnici a tiež ako farár v Jacovciach.


Birituálny kňaz

Hoci bol pôvodne rímskokatolík, počas štúdia v bratislavskom seminári ho zaujal východný obrad. V tom čase totiž seminaristi všetkých diecéz, aj Prešovskej eparchie, študovali v jednom seminári. Dva roky vo voľnom čase navštevoval prednášky východného obradu, kde získal základy histórie Gréckokatolíckej cirkvi Mukačevskej eparchie.

Nakoniec sa stal birituálnym kňazom. Mohol tak celebrovať bohoslužby aj vo východnom obrade.

V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.

Po nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Pápežskej teologickej fakulte Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.


Biskupskú vysviacku prijal z rúk Jána Pavla II.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2003 spolu s prešovským arcibiskupom Jánom Babjakom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v Mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Za eparchiálneho biskupa mukačevského bol vymenovaný 17. marca 2010.

Mukačevská eparchia

S dejinami Mukačevskej eparchie sa spája Užhorodská únia z roku 1646, ktorá znamenala znovuzjednotenie východných kresťanov s Rímom a ktorá sa rozšírila aj na územie dnešného východného Slovenska. Mukačevská eparchia bola oficiálne erigovaná 17. septembra 1771. Z Mukačevskej eparchie v 19. storočí vznikli viaceré gréckokatolícke eparchie medzi nimi aj Prešovská (1818), ako aj dnes sídliace v Rumunsku a Maďarsku. Roku 1775 bolo biskupské sídlo preložené z Mukačeva do Užhorodu, čo bolo potvrdené Svätou stolicou 24. júla 1817. Názov Mukačevská eparchia sa zachoval doposiaľ.