Zomrel exorcista páter Elias Vella

Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok 10. októbra svetoznámy exorcista a kazateľ páter Elias Vella, OFMConv.
Zuzana Artimová 18.10.2022
Zomrel exorcista páter Elias Vella

„Mojím jediným odkazom je láska – je tou najlepšou zbraňou v našich srdciach,“ povedal pre Katolícke noviny páter Elias Vella ako svoj odkaz pre súčasný nepokojný svet. Snímka: Katolícke noviny/Timo Pozdech

Elias Vella sa narodil 28. februára 1941 v Saint Paul’s Bay na Malte. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1964. Bol známym exorcistom. Dlhé roky navštevoval Slovensko, kde slávil sväté omše, prednášal či viedol duchovné cvičenia.

Jeho semináre sa zameriavali najmä na vnútorné uzdravovanie a na boj proti pôsobeniu zlého ducha a súvisiace témy, ako je New Age, satanizmus, okultizmus a špiritizmus. Stretával sa aj s kňazmi, psychiatrami a psychológmi, ktorí sa venujú ľuďom so špeciálnymi duchovnými potrebami.

OČISTI MA, PANE

Záujem veriacich o  sväté omše spojené s modlitbami za vnútorné uzdravenie bol vždy obrovský.

Elias Vella sa prihováral všetkým chorým na tele, na duši i na duchu: „Dnes tu pred tebou, Pane, uznávame svoju slabosť. Chceme sa vrátiť do Otcovho domu, ale naše hriechy nás zdržiavajú ďaleko od teba. Dnes sme však tu, som vždy tvoj syn, tvoja dcéra. Buď so mnou, Pane, očisti ma od môjho hriechu i zúfalstva. Pane, dotkni sa môjho srdca. Odstráň všetku zatrpknutosť, ktorá je v mojom srdci, neodpustenie, šomranie i zlé myšlienky, a obnov ma, môj Pane. Pane, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a prišiel k tebe.“

POTREBA LÁSKY

Páter vždy zdôrazňoval význam lásky v našich životoch. „Z akého dôvodu ste dnes tu? Ste tu preto, aby ste upevnení a  zakorenení v láske mohli prijať pomoc. Možno povedať, že mnohé naše potreby, ak nie všetky, sú potrebou lásky. Ak Ježiša prosíme o uzdravenie chorej časti tela, hovoríme mu: ,Pane, miluj túto časť môjho tela.‘ Všetko uzdravenie je pýtanie si lásky od Boha. Preto musíme byť zakorenení v láske, aby sme mohli poznať Kristovu lásku, ktorá uzdravuje. Potrebujeme otvoriť sa láske, aby nás Ježiš mohol uzdraviť.“

Okrem iného sa páter Vella modlil aj za ľudí, ktorých trápi nezvládnuteľný strach: „Pane, prosím ťa, uzdrav ľudí, ktorí trpia strachom takej veľkej miery, že im mnohokrát bráni žiť normálnym životom.“

ZBOŽNÝ NÁROD

Na margo Slovákov a ich viery páter povedal: „Slováci sú podľa mňa národom veľmi zbožným. Svedčí o tom aj mimoriadne veľká úcta k Panne Márii. Je však potrebná opatrnosť, aby sme si nezamieňali vieru s ľudovou zbožnosťou, lebo zbožným ľuďom môže viera často chýbať. Ale podľa ľudí prichádzajúcich na semináre vidím, že mnohí sa snažia dôsledne nasledovať Ježiša a kráčať za ním vo viere. Nemám nič proti ľudovej zbožnosti, ale to nestačí.“