Zvolili nového miestodržiteľa

Úplná štátna rada Zvrchovaného rytierskeho maltézskeho rádu zvolila 8. novembra miestodržiteľa veľmajstra. Stal sa ním sedemdesiatročný Talian Marco Luzzago (70).
VN CZ 17.11.2020
Zvolili nového miestodržiteľa

Podľa rádovej ústavy zostane v tomto úrade jeden rok s rovnakými právomocami, aké prináležia veľmajstrovi rádu, a pred ukončením mandátu musí opätovne zvolať Úplnú štátnu radu. Dodajme, že Maltézsky rád prechádza ústavnou reformou, ktorú sleduje pápežov delegát, arcibiskup Silvano Maria Tomasi.

Za jeho prítomnosti zložil nový miestodržiteľ hneď 8. novembra prísahu pred členmi štátnej rady. O jeho voľbe bol písomne ​​informovaný aj pápež František, všetky zložky rádu a 110 štátov, s ktorými Rád maltézskych rytierov udržuje diplomatické vzťahy.

Marco Luzzago, ktorý je príbuzný pápeža Pavla VI., sa stal nástupcom osemdesiateho veľmajstra rádu, kniežaťa Giacoma dalla Torre, ktorý zomrel v apríli.