Zvoľme si život, zvoľme si budúcnosť

Na konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy COP-28 v Dubaji v sobotu 2. decembra predniesol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pápežov príhovor, v ktorom sa pýta, či všetci pracujeme pre kultúru života alebo kultúru smrti.
TK KBS 05.12.2023
Zvoľme si život, zvoľme si budúcnosť

Na konferencii COP-28 v Dubaji sa stretli delegáti z približne 200 krajín. Snímka: profimedia.sk

„Srdečne vás prosím: zvoľme si život, zvoľme si budúcnosť! Vnímajme stonanie zeme, počúvajme volanie chudobných, načúvajme nádejam mladých a snom detí!“

Ambícia vyrábať a  vlastniť sa podľa pápeža Františka zmenila na posadnutosť a vyústila do bezhraničnej chamtivosti, v dôsledku ktorej sa životné prostredie stalo predmetom bezmedzného vykorisťovania. Klimatické zmeny signalizujú potrebu politických zmien.

„Vyjdime zo zúženia partikularizmu a nacionalizmu, sú to vzory minulosti. Prijmime alternatívnu, spoločnú víziu: umožní ekologickú konverziu, pretože ,bez kultúrnych zmien nie sú zmeny trvalé‘ (Laudate Deum, 70).“

Konferencia COP musí byť bodom obratu a musí prejaviť jasnú a hmatateľnú politickú vôľu, ktorá povedie k rozhodnému urýchleniu ekologickej transformácie v štyroch oblastiach: energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, odstránenie fosílnych palív a výchova k životnému štýlu menej závislému od fosílnych palív.

Rok 2024 označil pápež za zlomový bod a na záver príhovoru poukázal na príbeh sv. Františka z Assisi, ktorý v roku 1224 zložil chválospev na Božie stvorenia.

„A  ja, ktorý nosím Františkovo meno, by som vám chcel úprimným prosebným tónom povedať: Zanechajme rozdelenia a spojme sily! A s Božou pomocou vyjdime z noci vojen a devastácie životného prostredia, aby sme našu spoločnú budúcnosť premenili na úsvit svetla. Ďakujem vám.“