Zahraničné

VN SK 06.10.2020

Pápež podpísal svoju tretiu encykliku

V predvečer sviatku sv. Františka v sobotu 3. októbra navštívil pápež František hrob assiského svätca, aby na tomto symbolickom mieste podpísal svoju novú encykliku Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve, ktorá bola zverejnená v nedeľu 4. októbra.
Pápež podpísal svoju tretiu encykliku
E- kai 06.10.2020

Už 400 kňazov v Európe zomrelo na koronavírus

Koronavírusová kríza tvrdo zasiahla Katolícku cirkev v Európe. COVID-19 a sprievodné ochorenia spôsobili smrť 400 kňazov a rehoľníkov, väčšinou starších osôb.
Už 400 kňazov v Európe zomrelo na koronavírus
saleziani .sk 06.10.2020

Slovenskí misionári v Azerbajdžane sú v poriadku

Slovenskí saleziáni a sestry saleziánky, ktorí pôsobia v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku, prežívajú novú náročnú situáciu. V krajine pre vojnový konflikt v Náhornom Karabachu panuje stanné právo.
Slovenskí misionári v Azerbajdžane sú v poriadku
VN CZ 06.10.2020

Zverejnili mená laureátov Ratzingerovej ceny

Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. vyhlásila 1. októbra laureátov desiateho ročníka Ratzingerovej ceny za teológiu.
Zverejnili mená laureátov Ratzingerovej ceny
VN CZ 06.10.2020

Svätý Hieronym bol duchovným obrom

Neúnavný učenec, prekladateľ, exegéta, hlboký znalec a zanietený šíriteľ Svätého písma, rafinovaný interpret biblických textov, horlivý, niekedy až búrlivý obhajca kresťanskej pravdy, askéta a neoblomný pustovník, ale aj skúsený veľkodušný a láskavý duchovný vodca - týmto dlhým výpočtom prívlastkov a mien označuje sv. Hieronyma (o. 347 – 420) pápež František v apoštolskom liste Scripturae Sacrae affectus.

Svätý Hieronym bol duchovným obrom