Ľudovít Malík 02.11.2018

Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí

Okrúhle 100. výročie vzniku Československa sa slávilo aj v zahraničí. Založenie republiky si pripomenuli v USA, vo Francúzsku i v Ríme.

Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí
VN SK 01.11.2018

Každé povolanie má manželský ráz

Svätý Otec František sa stretol s veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii aj v stredu 31. októbra. Vo svojej katechéze pokračoval v téme šiesteho Božieho prikázania Nescudzoložíš. Tentoraz sa zameral na povolanie k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého.
Každé povolanie má manželský ráz
VN SK 01.11.2018

Rodinný sviatok Všetkých svätých

Na slávnosť Všetkých svätých 1. novembra sa pápež František pomodlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Rodinný sviatok Všetkých svätých
VN SK 01.11.2018

Synodálni otcovia poslali mladým list

V nedeľu 28. októbra sa uzavrelo 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.
Synodálni otcovia poslali mladým list
VN SK 01.11.2018

Michelangelova Pieta v novom svetle

Slávne súsošie Michelangelovej Piety, ktoré sa nachádza v Bazilike sv. Petra, dostalo nové špeciálne osvetlenie, ktoré umožňuje ešte lepšie obdivovať jeho krásu.
Michelangelova Pieta v novom svetle