Aby naše nadšenie pomáhať neochladlo

Integračný proces trvá dlhšie a vyžaduje si trpezlivosť, tvorivosť a najmä udržanie si ducha prvotného nadšenia pre pomoc a službu.
Ivan Ružička 19.05.2022
Aby naše nadšenie pomáhať neochladlo

Cirkev na Slovensku vytvára rôzne spôsoby, ako pomôcť všetkým núdznym bez rozdielu. Snímka: Človek a viera/Zuzana Kostková

Akou formou pomoci utečencom z Ukrajiny sa zapája Cirkev na Slovensku? Do akej miery sa pomoc pri integrácii orientuje aj na poskytovanie duchovnej služby? MÁRIA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine sme svedkami prebudenia solidarity, ochotnej pomoci, štedrosti a prijatia prichádzajúcich utečencov.

Rýchle nasadenie diecéz, rehoľných spoločenstiev, farností, ale i spoločenstiev či jednotlivcov a dobrovoľníkov priamo na hraniciach sa postupne s vývojom situácie mení na koordinovanejšiu spoluprácu medzi jednotlivými zložkami.

Niektoré úlohy sú v kompetencii štátu, iné zostávajú nenahraditeľnou službou Cirkvi a dobrovoľníkov. Prvotná flexibilita dozrieva do strategickej spolupráce.

CHARITATÍVNA POMOC

Konferencia biskupov Slovenska je zriaďovateľom Slovenskej katolíckej charity, ktorú tvorí sieť diecéznych charít. Vo svojich štruktúrach prepájajú i jednotlivé farské charity. Veriaci tak môžu byť vo viacerých farnostiach v spojení s aktuálnymi výzvami, ktoré prináša charitná služba na Slovensku i v zahraničí.

Konferencia biskupov Slovenska zároveň vytvára medzi rôznymi charitatívnymi organizáciami priestor na spoluprácu a strategickejšie plánovanie, aby sa rozumne usmerňovali zdroje a sily na dlhodobé napĺňanie kapacít pomoci.

Zdroje z finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila na pomoc ľuďom trpiacim konfliktom na Ukrajine na 5. pôstnu nedeľu, sa v krátkej dobe využijú na podporu týchto rozbehnutých a overených procesov pomoci.

DÔLEŽITÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Nenahraditeľnou pomocou v procese integrácie je dobrovoľníctvo. Napríklad deti a mladí, ktorí sa pre jazykovú bariéru nemôžu hneď začleniť medzi vrstovníkov, sa vedia zblížiť cez voľnočasové aktivity.

Nadviazaním kontaktu s „novými susedmi“ ubytovanými aj v štátnych, súkromných alebo iných zariadeniach a pozvaním ich do spoločenstva mnohí objavili a ponúkli aj vlastné talenty a zručnosti.

Medicínska, psychologická, právna, pedagogická pomoc uľahčuje administratívne a ostatné procesy na vybavenie potrebných štatútov a začlenenie sa do spoločnosti.

Viaceré organizácie, ako Maltézska pomoc Slovensko, Komunita sv. Egídia, ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Depaul Slovensko, eRko – HKSD, skauti, radi prijmú a zapoja ponúknuté sily do vlastných rozbehnutých procesov pomoci.

DUCHOVNÁ PODPORA

Ukrajinci prichádzajú na Slovensko s vlastnou duchovnou tradíciou a náboženským životom.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v  spolupráci s  rímskokatolíckymi otcami biskupmi otvorila nové spoločenstvá v pôsobnosti gréckokatolíckych kňazov z Ukrajiny, ako i možnosti slávenia bohoslužieb v ukrajinskom jazyku v Bratislave, Trnave, Nitre a Košiciach.

Biskupi adresovali povzbudenie všetkým kňazom do pastoračnej horlivosti a pozornosti a všetkým veriacim, aby mali otvorené srdcia a nebáli sa prejaviť pozornosť a pomoc.

Na osobnej audiencii počas nedávnej ďakovnej púte v Ríme nás pápež František povzbudil slovami: „Kto prijme človeka v núdzi, robí nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože v bratovi a sestre spoznáva Ježiša.“ Neunavme sa teda naďalej pracovať a modliť sa za pokoj.