Čo s prečítanými novinami

Ako separovať alebo znovu použiť Katolícke noviny, ale aj inú duchovnú literatúru?

SLAVOMÍRA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Daniel Dian 27.04.2023
Čo s prečítanými novinami

Iným spôsobom ako pálenie novín či duchovnej literatúry je postrihať ich na čo najmenšie kúsky a dať do zberu. Ilustračná snímka: www.wallpaperflare.com

Milá čitateľka, odpovedať na Vašu otázku nie je také jednoduché a ani jednoznačné. Problémy životného prostredia nás nútia zamyslieť sa, čo robiť aj s takým materiálom, ako sú Katolícke noviny alebo iná duchovná literatúra.

Pred časom bol práve v Katolíckych novinách uverejnený príspevok odpovedajúci na otázku: „Počula som, že náboženská literatúra (Sväté písmo, modlitebné knižky či noviny a časopisy) sa nemá separovať alebo dávať do zberu či smetnej nádoby. Aj z dôvodu, že sú tam ilustrácie znázorňujúce Boha, Pána Ježiša a Panny Márie či svätých, teda aby nedošlo k ich zneucteniu. Známa mi odporučila ich spáliť. Aké sú možnosti s ich nakladaním?“

Priznám sa, že odpoveď ma neprekvapila, lebo aj ja sa s autorom odpovede stotožňujem. Teda kam s nimi? Knihy môžete rozdať, darovať alebo ponúknuť farskej, prípadne obecnej knižnici. Kto má veľkú povalu, môže ich načas odložiť a problém je vyriešený.

Spáliť tieto veci je síce starý zvyk, ako ich decentne zneškodniť, ale dovolím si otázku: Bude veľký rozdiel medzi spálením a recyklovaním, keď sa dá papier do zberu? Nebude to z ekologického hľadiska dokonca šetrnejšia forma?

PÁPEŽOVA VÝZVA

Pápež František v encyklike o životnom prostredí Laudato si’ z roku 2015 naliehavo volá: „Teraz, vzhľadom na globálny úpadok životného prostredia, sa chcem obrátiť na každého človeka, ktorý býva na tejto planéte... Blahoslavený pápež Pavol VI. sa v roku 1971 vyjadril k ekologickej problematike a prezentoval ju ako krízu, ktorá je ‚dramatickým dôsledkom‘ nekontrolovanej činnosti človeka.“

Aj na pôde FAO hovoril o možnosti, že „pod vplyvom industriálnej spoločnosti... dôjde ku skutočnej ekologickej katastrofe“, a zdôraznil „naliehavosť a nevyhnutnosť radikálnej zmeny v správaní ľudí“.

Ďalej pápež František v encyklike píše: „... ak sú pralesy ničené požiarmi alebo vytínané s cieľom obrábania pôdy, v priebehu niekoľkých rokov sa stratia nespočetné druhy alebo sa premenia na vyprahnuté púšte. Nemožno ignorovať enormné medzinárodné ekonomické záujmy, ktoré pod zámienkou starostlivosti o ne môžu ohroziť zvrchovanosť jednotlivých krajín. Možno predvídať, že vyčerpanie niektorých zdrojov povedie k vytvoreniu scenára, ktorý roznieti nové vojny, zamaskované ušľachtilými nárokmi. Vojna vždy spôsobuje vážne škody na životnom prostredí a kultúrnom bohatstve národov.“

A tu si už musíme uvedomiť, že nejaké pietistické myslenie vo vzťahu k novinám alebo inej duchovnej literatúre nemôže v našom živote stáť nad týmito myšlienkami pápeža.

NASTRIHAŤ NA DROBNO

Musíme si tiež uvedomiť, že ťažba dreva na výrobu papiera je enormná, preto potrebujeme recyklovať. V dnešnej dobe nie je ani také nutné páliť, lebo aj pálenie ma za následok devastáciu životného prostredia, ako skôr začať používať skartovačky, pomocou ktorých dokážeme „nastrihať na drobno“ všetku duchovnú literatúru a nebudeme mať žiadne výčitky svedomia, ak potom takto spracovaný materiál dáme do zberu.

Nateraz sme asi nenašli vhodnejší spôsob, ako naložiť s už prečítanými novinami či inou duchovnou literatúrou. Každé spoločenstvo si môže brať z dobra zeme to, čo potrebuje na vlastné prežitie, ale má aj povinnosť chrániť ju a zaručiť kontinuitu jej plodnosti pre budúce generácie. V konečnom dôsledku „Pánova je zem“ (Ž 24, 1) „a všetko, čo je na nej“ (Dt 10, 14).