Hra nesmie človeka ovládať

Ak človeka začína ovládať hra, je dobré zdôveriť sa niekomu, kto by mu pomohol znova získať kontrolu nad životom. A hlavne prosiť Pána, lebo „ty Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, lásku, miernosť“.

Roman Titze 26.09.2018
Hra nesmie človeka ovládať

Snímka: ingimage.com

„Ako je to so stávkovaním, číselnými lotériami, žrebmi? Môže na to veriaci utrácať peniaze? Čím by sa mal veriaci riadiť? Na jednej strane to vyzerá ako nevinná zábava, ale existuje „tenký ľad“, keď sa to môže rozvinúť do nebezpečnej závislosti.“ Prosím o širšie vysvetlenie.

Michal, Turčianske Teplice

Zisk 758 miliónov eur, to je dobrý biznis! Práve to sú pozitívne čísla prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2017 na Slovensku. Práve o toľko peňazí sú mnohé slovenské rodiny ukrátené, a to nespomínam mnohé rodinné napätia s tým spojené, rozvody, liečenia závislosti a podobne.

I keď počet prevádzok hazardných hier sa zmenšil, vklad stávkujúcich sa zväčšil na 3,457 miliárd eur.

Aký má mať kresťan postoj k hazardným hrám, teda k míňaniu peňazí s úmyslom zväčšiť svoj majetok skúšaním šťastia?

Božie slovo usmerňujúce naše rozlišovanie sa nám prihovára takto: „Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom... Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť“ (1 Tim 6, 9 - 11). Rovnako vystríha: „Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku“ (Kaz 5, 9).

Tieto Božie slová sú nápomocné v našom rozlišovaní. Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že pravidelné a časté hranie hazardných hier je znakom aj lásky k peniazom a túžby po rýchlom zbohatnutí. Na druhej strane ak však človek riskuje striedmo a príležitostne, môže to byť síce strata peňazí, ale nemusí to byť nevyhnutne zlé.

Je pravda aj to, že niekedy míňame nerozumne peniaze na mnohé iné veci ako drahé jedlo, zbytočné oblečenie. Tým ale nechcem ospravedlňovať peniaze minuté na hazard. Ak túžba po zbohatnutí alebo zábave, či adrenalíne je príliš silná , ľudské srdce sa môže stať od hazardných hier závislým.

Poukážem na niektoré druhy správania, ktoré naznačujú toto nebezpečenstvo:

1. Vaše riskovanie ohrozuje finančnú stabilitu vás alebo vašej rodiny. Začnete klamať, zadlžujete sa alebo kradnete, pričom neviete prijať svoju zodpovednosť.

2. Počas dňa vás väčšinou zaujíma len hranie, tiket a zápasy.

3. Veľmi ťažko sa vám prerušuje šnúra podávania tiketov a strácate disciplínu.

4. Nikto z vašich blízkych (rodičia, manželka, priateľ) nevie, že stávkujete a ako ste na tom finančne.

Z pozície spoločného dobra z hazardu číha veľa nebezpečenstiev ako zadĺžené rodiny, rozvody, náklady štátu na liečenie a len málo dobra. Katechizmus v bode 2413 uvádza: „Hazardné hry (hra v karty a i.) alebo stávky nie sú samy osebe v rozpore so spravodlivosťou.

Stávajú sa morálne neprípustnými, keď zbavujú človeka toho, čo mu je potrebné na uspokojenie jeho potrieb a potrieb iných. Hráčska vášeň je vystavená nebezpečenstvu, že sa stane ťažkým otroctvom.“ Preto ako vhodné a usmerňujúce sa mi v tomto prípade zdajú slová svätého Pavla: „Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Ale ja sa ničím nedám zotročiť“ (1 Kor 6, 12).