Kto financuje Katolícke noviny

Viacerí čitatelia a priaznivci našich novín nám aj počas dňa otvorených dverí kládli otázky podobného znenia. 
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 07.11.2019
Kto financuje Katolícke noviny

Chcela by som vedieť, ako je to s financovaním a podporou vydávania Katolíckych novín. Mnohí sa totiž domnievajú, že priamu ekonomickú či materiálnu podporu novinám netreba, lebo sú financované zo strany Cirkvi, KBS, diecézy, prípadne zo zbierky na slovenské katolícke médiá a podobne.

Anna, Bratislava
 

S touto otázkou sa stretávame pomerne často, preto by som rád situáciu súvisiacu s financovaním Katolíckych novín vysvetlil. Katolícke noviny nie sú nikým financované ani dotované, a to ani zo strany diecéz či Konferencie biskupov Slovenska, ani zo strany štátu či sponzorov, a dokonca nedostávajú žiadny príspevok ani z každoročnej mediálnej zbierky, ktorá sa koná v kostoloch na Siedmu veľkonočnú nedeľu. 

Naše periodikum si na svoju prevádzku, výrobu a mzdy zarába výlučne z predaja a inzercie. Znamená to, že noviny žijú iba z podpory a vernosti svojich čitateľov. Ako vieme, dnešná doba až tak nepraje tlačeným periodikám a ich náklad už mnoho rokov klesá. Katolícke noviny preto hľadajú nové spôsoby, ako si udržať svojich čitateľov, jedným z nich je elektronické predplatné, ktoré je už od tohto roku pre nich dostupné. 

Katolícke noviny sú doslova vydavateľským unikátom, pretože v súčasnosti v európskom priestore azda nejestvuje podobné periodikum, ktoré by nebolo nikým dotované a ani nepatrilo do nijakej mediálnej skupiny. 

Katolícke noviny každý rok zverejňujú svoju vydavateľskú štruktúru, a tak je známe, že ich vydavateľom je spoločnosť Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, spol. s r. o., vlastníkom tejto spoločnosti je Spolok svätého Vojtecha, teda najväčšie združenie katolíkov na Slovensku. 

Nevieme, ako dlho bude takáto situácia udržateľná, som však presvedčený, že na Slovensku je stále veľké množstvo uvedomelých kresťanov, ktorým záleží na vydávaní kvalitnej katolíckej tlače a podporujú ju tým, že si každý rok predplácajú Katolícke noviny. 
 
Katolícke noviny môžete podporiť týmito spôsobmi: 
- predplaťte si Katolícke noviny v tlačenej alebo elektronickej podobe, 
- darujte predplatné novín svojim známym a blízkym  
- zdieľajte zaujímavé články z Katolíckych novín na sociálnych sieťach, 
-  inzerujte v našom periodiku, 
-  darujte Katolíckym novinám finančný príspevok na číslo účtu: SK7602000000000000240012. Variabilný symbol: 11 a do poznámky uviesť DAR.