Nová Baňa-Kohútovo znovu privítala pútnikov

Sestra Damiána Kajanová 30.09.2021
Nová Baňa-Kohútovo znovu privítala pútnikov

Snímka: sestra Damiána Kajanová

Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa vo farnosti Nová Baňa konala odpustová slávnosť. Svätú omšu celebroval riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík spolu s miestnym farárom Petrom Mišíkom a kaplánom Marianom Uramom.

Hlavný celebrant vo svojom príhovore poďakoval všetkým veriacim za ich prítomnosť, ktorá je vyjadrením ich vzťahu k Matke Márii. Rovnako ich povzbudil k modlitbe posvätného ruženca, ktorá mení srdcia a zjednocuje ľudí.

Súčasťou slávnosti bolo aj spoločné putovanie z farského kostola do Kohútova. V sprievode veriaci tradične niesli sochu Panny Márie. Počas putovania sa veriaci spojili v modlitbe posvätného ruženca a speve mariánskych piesní. Putovanie sa ukončilo krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním pútnikov.