Odriekanie je dôležité aj pre dieťa

Pre deti je veľmi dôležité vedieť žiť s vedomím, že sú veci, ktoré hneď nedostanú, a túžby, ktoré sa im hneď nesplnia.
Oľga Filipa Ondrejková 28.04.2022
Odriekanie je dôležité aj pre dieťa

Pre dieťa je užitočné, ak nemá úplne všetko. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Je dôležité učiť dieťa skromnosti, hoci by z materiálneho hľadiska mohlo mať všetko? Ako ho viesť k sporivosti?

ĽUBICA, STREDNÉ SLOVENSKO

 Rodičia v túžbe dopriať svojmu dieťaťu všetky duchovné a materiálne dobrá často v skutočnosti liečia vlastné zranenia z detstva. Spomínajú si, ako ťažko sa im samým niesla frustrácia z toho, že im rodičia nedopriali všetko, čo si želali alebo čo mali ich rovesníci.

Ani v dospelosti si neuvedomujú pozitívnu stránku skromnosti a odriekania. V túžbe vyliečiť svoje vlastné zranenie zahrnú deti všetkým, čo si len zaželajú. No v skutočnosti nepomáhajú ani svojmu dieťaťu, ani zranenému dieťaťu v sebe.

ROZHODUJÚCE DETSTVO

Vedieť počkať, vedieť si odoprieť je veľmi dôležitá lekcia pre život. Asi každý z vlastnej skúsenosti pozná, že niektoré dôležité úspechy a významné životné míľniky sme nedosiahli okamžite a jednoducho. Že to, na čom nám veľmi záleží, nás často stojí veľa úsilia, trpezlivosti a mnoho dní práce.

Predstavme si dieťa, ktoré má skúsenosť, že rodič mu doprial všetko hneď. Vstupuje teda do života úplne nepripravené, s naivnou predstavou, že nemusí urobiť vôbec nič, stačí len vysloviť želanie. Neskôr, na prahu dospelosti, keď túži niečo významné dosiahnuť, zrazu zistí, že jeho želanie sa nenaplní len tak.

A rodič len pozoruje, že jeho dieťa sa nedokáže popasovať so životom, vzdáva sa, je zmätené, nerozumie, čo sa deje. Toto žiadny rodič pre svoje dieťa nechce. Preto je oveľa ľahšie niektoré túžby a materiálne dobrá deťom jednoducho odoprieť, kým sú ešte malé.

SPORIVOSŤ VYCHOVÁVA

Ďalšia významná životná lekcia je naučiť dieťa hospodáriť, sporiť. Je fajn, ak dieťa už od mladšieho školského veku dostáva vreckové. Veľmi odporúčam, aby dostávalo vreckové za veku primeranú pomoc v domácnosti.

Napríklad desaťročné dieťa by malo bez problémov vedieť umyť schody, povysávať, vyniesť smeti, poliať kvety, odložiť riad a podobne. Dieťa tak dostáva pravidelné vreckové za to, že v rodinnom kruhu prispieva svojou pomocou. Zároveň má predstavu, koľko naň treba pracovať.

Tak majú preň peniaze nejakú hodnotu, pričom hodnotu budú mať preň aj veci, ktoré si za ne kúpi. Rodič môže dieťa s láskou usmerniť v tom, koľko investovať do okamžitých nákupov a o koľko je cennejšie kúpiť si niečo väčšie, na čo by si sporilo dlhšie.

Želám všetkým rodičom, aby vo svojej láske k deťom hľadali slobodu a zároveň múdrosť vychovávať Božie originály, ktoré budú vedieť s odvahou a dôverou v Otca čeliť dospelému životu. A možno aj lepšie ako my, ich rodičia.