Po stopách svätého Augustína

Aurelius Augustinus (354 – 430) bol rodák z Afriky, na tomto kontinente prežil väčšinu svojho života. Preto sa púť po stopách svätca, smerujúcich na územie Talianska, začína práve tam.
Milan Hermanovský 25.08.2022
Po stopách svätého Augustína

Pod milánskym dómom sa nachádza pôvodná „bazénová“ krstiteľnica, kde biskup Ambróz v roku 387 pokrstil Augustína. Snímka: www.istockphoto.com

Aké sú najznámejšie pútnické miesta spojené so svätým Augustínom?

EDITA, STREDNÉ SLOVENSKO

Po stopách sv. Augustína sa rozhodli v jarných mesiacoch budúceho roka putovať alžírski študenti štyroch najväčších alžírskych univerzít. Spolu s rovesníkmi z Talianska absolvujú štafetovú vzdelávaciu púť po dôležitých miestach Augustínovho života.

CHRÁMY SV. AUGUSTÍNA

Každému, kto sa rozhodne vyraziť na takúto púť, odporúčam navštíviť Baziliku sv. Augustína v Annabe, meste, ktoré stojí na mieste Augustínovho biskupského mesta Hippo.

O baziliku sa stará malá komunita augustiniánov, ktorá je svojím odvážnym svedectvom znakom spirituality a rehoľného života tohto velikána našej viery. Medzi významné miesta patrí aj Kostol sv. Augustína, ktorý sa nachádza v strede Ríma, medzi Panteónom, Piazza Navona a Španielskymi schodmi.

V ňom je pochovaná jeho mama, svätá Monika. Zomrela po Augustínovom obrátení počas ich spoločného návratu do Afriky, kým čakali na loď v rímskom prístave Ostia Antica.

CASSAGO BRIANZA

Ďalšie historické miesto, spojené so životom sv. Augustína, je Cassago Brianza. Tam sa so svojimi priateľmi a rodinou utiahol, keď sa rozhodol zanechať svetskú kariéru. Dnes tam zostali len vykopávky a veľmi aktívna skupina miestnych obyvateľov, ktorí s veľkým odhodlaním udržujú spomienku.

Dá sa tam ochutnať aj obľúbený koláč sv. Augustína, ktorý mu sv. Monika pripravila na 32. narodeniny. Augustín o tom zanechal správu aj s receptom v jednom zo svojich filozofických diel, napísaných počas tých dní.

Pre mňa bol vždy zážitok čítať slová v jednej z jeho kníh pri miestnom potoku, ktorý pred stáročiami svojím nepravidelným prúdom vyrušoval Augustína v spánku, až kým raz v noci nezliezol z postele, aby sa išiel pozrieť, čo sa deje.

Po ceste stretol ďalších zo svojej komunity, začali debatovať a zrodilo sa jedno zo základných diel filozofie, dialogický spis De ordine.

Bazilika sv. Augustína v Annabe. Snímka: Wikimedia commons/ Alioueche Mokhtar/cc

BAZÉNOVÁ“ KRSTITEĽNICA

V Miláne sú pod monumentálnym dómom prístupné archeologické vykopávky, súčasťou ktorých je aj pôvodná „bazénová“ krstiteľnica, postavená ešte svätým biskupom Ambrózom, v ktorej v roku 387 pokrstil Augustína spolu s Augustínovým synom Adeodatom.

Mnohí pútnici si prinášajú so sebou slávnu Augustínovu knihu Vyznania a čítajú na tomto mieste pasáže o jeho obrátení a krste. Je to aj obľúbené miesto, na ktorom si obnovujú krstné sľuby.

SV. PETER V ZLATOM NEBI

Najdôležitejším pútnickým miestom je však Bazilika sv. Petra v zlatom nebi, ktorá sa nachádza v Pavii. Tam sa od roku 723 nachádza telo sv. Augustína. Predtým bolo približne 250 rokov uložené v krypte pod kostolom v meste Cagliari na Sardínii.

Okolo roku 720 však začali Saracéni okupovať Sardíniu, snažili sa ostrov vyplieniť a ohrozené boli aj pozostatky svätého Augustína. Vtedy kráľ Liutprandus poslal delegáciu, aby sa snažila zachrániť a priniesť relikvie sv. Augustína do Pavie.

Po dlhom rokovaní sa to neskôr podarilo a Liutprandus preniesol Augustínovo telo do svojho kráľovského mesta Pavie, kde dal pre pozostatky postaviť novú románsku baziliku na mieste pôvodného paleokresťanského kostola.

Dnes už vlastne nevieme, prečo pôvodná bazilika mala patrocínium „sv. Petra v zlatom nebi“, najpravdepodobnejšie kvôli mozaikovej výzdobe.

K relikviám sv. Augustína sa dá vystúpiť cez bočné schody vpravo. Sú uložené v dvojitej truhle: v krištáľovej urne vloženej ešte do striebornej schránky, ktorú dal zhotoviť kráľ Liutprandus.