Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte

S mojím bratom sa nezhodnem v otázke vojny na Ukrajine. On má svoju pravdu opretú o rozličné dezinformácie a rozumne komunikovať na túto tému sa s ním nedá, dokonca sme sa pohádali. Ako viesť debatu s ľuďmi s odlišným názorom, ktorý je postavený na nepravdivých informáciách?
MARTINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Eva Račková 19.08.2023
Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte

Základný postoj v diskusii je oddeliť človeka od problému: nie ty si problém. Ilustračná snímka: www.istockphoto. com

Milá čitateľka, začnem druhou časťou otázky: „... ako viesť debatu s ľuďmi s odlišným názorom?“ S akým postojom srdca a mysle vstupujete do rozhovoru? Pokiaľ ste nastavená na to, že ste nositeľkou „pravdy“, rozhovor je vopred zatvorený. Neprebehne diskusia.

NIE TY SI PROBLÉM

Počúvajte, nepresviedčajte. Keď chcete hovoriť s ľuďmi, s ktorými je ťažká debata, tak najskôr vedome otvorte svoje srdce a myseľ: ostaňte v spojení so sebou a počúvajte brata ako ľudskú bytosť, ktorá má rovnaké potreby ako vy, napríklad rešpekt, vypočutie, prijatie, dôveru.

Skúste začať tým, že načúvate, o čo mu ide. Všetci ľudia majú rovnaké potreby, no nie vždy sa stretnú v rovnakom čase. Vtedy prichádza k napätiam a konfliktom. Základný postoj v diskusii je depersonalizovať problém, oddeliť človeka od problému: nie ty si problém.

ÚPRIMNÝ ZÁUJEM

Treba si tiež zachovať pokoj a pozorovať, ako vo vyhrotenej debate reaguje vaše telo. Ste nervózna, nepokojná, rozrušená alebo sa snažíte o pokoj, odstup, nadhľad? Aký máte tón hlasu? Kladiete otázky na lepšie porozumenie brata? Ponúkajte fakty zo zdrojov, ktorým dôverujete a  pokladáte za všeobecne dôležité.

Zaujímajte sa, ako uvažuje váš brat a odkiaľ čerpá informácie. Opierajte sa o ľudskoprávne dokumenty, zákony a medzinárodné zmluvy, ktoré nás zaväzujú a zároveň chránia pred krajinami, ktoré by tieto záväzky porušili. Hľadajte to, v čom sa zhodnete.

Začnite tým, že: Ja uvažujem takto... Alebo: Zhodneme sa v tom, že do našej krajiny nemôže len tak vojensky vstúpiť iná krajina a zabrať nám násilím naše územie a majetok?

Čo by si robil, keby sa to dialo u nás na Slovensku? Môj názor je, že nikto by nemal zažívať fyzické násilie, útlak, strach. Aký je tvoj pohľad? Na odpoveď počkajte s úprimným záujmom.

NESTRATIŤ KONTAKT

Vrátim sa k prvej časti otázky: „S mojím bratom sa nezhodnem v otázke vojny na Ukrajine.“ Moje otázky sú: Chcete sa zhodnúť v zmysle vašej „pravdy“ alebo mu chcete porozumieť a prijať ho? To sú dva rôzne postoje.

O čomkoľvek sa rozprávame s inými ľuďmi, je dobré mať na zreteli, čo je cieľom nášho (nielen môjho) rozhovoru. Dávajte priestor bratovi a tiež si ho vypýtajte, pokiaľ ten priestor nedostávate. Otvorene vyjadrite, čo sledujete vo vašom spoločnom rozhovore. Hovorte o tom, že vám záleží na tom, aby ste si porozumeli.

Možno nedôjdete k zhode a „nepresvedčíte“ brata o svojej pravde. To, čo je dôležité, je nestratiť kontakt. Dá sa to vyjadriť aj pokojne a vecne. Napríklad: Môj názor na vojnu na Ukrajine je výrazne iný ako tvoj a priala by som si, aby som porozumela, ako uvažuješ, je mi však veľmi ľúto, že nás táto téma rozdeľuje.

Pridajte pozvanie: Som otvorená v tom, aby som ti porozumela, a tiež si prajem, aby bol môj názor rovnocenný tvojmu (to neznamená súhlasiť). Je pre mňa bolestivé počúvať, keď sa prikláňaš k postojom, ktoré zastávajú páchanie násilia na iných.

Skúste sa po rozhovore rozísť aspoň tak, že obaja uznáte, že objektívne nemáte všetky dostupné informácie. Dohodnite sa, že sa nebudete rozprávať o témach, ktoré by rozdeľovali a poškodzovali vaše vzťahy či rodinu.