Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu

Sväté písmo nám niekedy ponúka naoko paradoxné, protirečivé vyjadrenia, ktoré však pri intenzívnejšom nahliadnutí a skúmaní vo svojej podstate vyjadrujú hĺbku Božej starostlivosti o nás.

Róbert Lapko 20.08.2020
Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu

Už dlhší čas mi vŕta v hlave veta zo Svätého písma: „Lebo ak neodídem, Tešiteľ k Vám nepríde“ (Jn 16, 7). Ako to chápať? Prečo Tešiteľ nemôže prísť, kým Pán Ježiš neodíde?

Miriam, západné Slovensko
 

Spomínaný verš je súčasťou Ježišovej rozlúčkovej reči učeníkom pred svojou smrťou počas Poslednej večere (porov. Jn 13 – 17). Svojím charakterom spadá tento text pod žáner takzvaných rozlúčkových rečí. Ide o texty, v ktorých sa hlavný hrdina nejakého príbehu lúči s pozostalými, zanecháva im svoje posledné posolstvo a kráča v ústrety smrti.

V Biblii nachádzame podobné príhovory ako napríklad posledná reč Jakuba (porov. Gn 47 – 50), posledná reč Mojžiša (porov. Dt 31 – 34) alebo rozlúčková reč Tóbiho (porov. Tob 14). Medzi stavebné prvky rozlúčkovej reči patrí aj označenie nástupcu, ktorý preberie úlohu vodcu v Božom ľude po smrti hlavného hrdinu. Mojžiš označuje Jozueho za svojho nástupcu, ktorý vovedie ľud do prisľúbenej zeme (porov. Dt 31, 7 - 8).

V Jánovom evanjeliu úloha nástupcu prislúcha Duchu Svätému – Tešiteľovi alebo Zástancovi, ktorého Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči sľubuje. Ani Ježiš nechcel zanechať svojich učeníkov opustených. Ukážkovým textom môžu byť práve slová v evanjeliu, kde je príchod Ducha podmienený Ježišovým odchodom (porov. Jn 16, 7).

Počas rozlúčkovej reči sa Ježiš učeníkom snaží ukázať, že jeho odchod – cez smrť na kríži späť k Otcovi – nebude pre nich stratou a dôvodom na smútok, ale ziskom. Ježiš im sľubuje, že po krátkom odlúčení sa k nim opäť vráti (porov. Jn 14, 19; 16, 16), čo sa aj deje po vzkriesení, keď k nim opäť prichádza (porov. Jn 20 – 21). Ovocím Ježišovej smrti bude aj príchod iného Tešiteľa – Ducha Svätého.

Ježišova smrť je priam podmienkou pre príchod Tešiteľa, a tak sa tento verš ukazuje ako paradox – niečo naoko zlé (Ježišova smrť) prinesie učeníkom niečo dobré – prítomnosť Ducha Svätého, cez ktorého bude Ježiš a jeho učenie naďalej a natrvalo prítomné medzi učeníkmi.

Text vyjadruje zvláštnu myšlienku, že Ježiš musí od učeníkov odísť, aby s nimi mohol natrvalo zostať prostredníctvom svojho Ducha. Okrem toho verš Jn 16, 7 hovorí o Ježišovom „poslaní“ Ducha, čo evokuje Otcovo poslanie Syna (porov. Jn 3, 17) a chce povedať, že tak ako bol Syn poslaný reprezentovať Otca, tak bude Duch poslaný reprezentovať Syna. Tým sa vlastne misia Syna medzi ľuďmi zavŕši a bude natrvalo prítomná.

Ježiš učeníkom sľubuje istú kontinuitu Božej prítomnosti medzi nimi. Počas svojho pôsobenia na zemi bol medzi nimi on sám; po svojom odchode bude medzi nimi prítomný prostredníctvom Ducha Zástancu. Pre tieto dôvody nemajú učeníci vnímať Ježišovu smrť ako stratu a katastrofu, ale ako spôsob, ktorým on sám zabezpečí svoju obnovenú prítomnosť medzi nimi.