Ťahák iba ako stručné zhrnutie učiva

Je morálne v poriadku pripraviť si do školy ťahák? A čo v prípade, ak ho aj využijem?

SAMO, východné Slovensko

Vladimír Thurzo 02.09.2023
Ťahák iba ako stručné zhrnutie učiva

Ak si pripravíme ťahák, a aj ho použijeme, nie je to morálne v poriadku. Takto získané výsledky, nie sú požehnané. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Asi to bude znieť ako fráza, ktorú každý študent často počúva, ale skutočne sa učíme nie preto, aby sme urobili skúšky alebo dostali dobré známky, ale pre svoju vlastnú intelektuálnu formáciu. Pravda, niektoré predmety nás zaujímajú viac, iné menej.

Aj to svedčí o tom, že na niektoré oblasti máme viac nadania než na iné a pravdepodobne nás to smeruje do určitého typu povolania, ktoré budeme raz vykonávať.

Na základných alebo stredných školách, ktoré poskytujú všeobecnejšie vzdelanie, potrebujeme absolvovať rôzne predmety, ktoré nám majú pomôcť získať všeobecný rozhľad. Niekto, koho možno nebaví matematika, sa pýta: „Načo mi to v živote bude?“ Možno nikdy nebude musieť spočítať objem gule alebo obsah kosoštvorca, ale je to ako so svalmi.

Ak by sme v posilňovni cvičili iba určité typy svalov a ostatné zanedbávali, naša postava nebude vyzerať dobre. Ak študent, ktorý je vyslovene matematický typ, úplne zanedbá dejepis, bude sa v živote neraz cítiť trápne, keď v kontakte so vzdelanými ľuďmi nebude vedieť, o čom je reč.

Požehnané výsledky

Predpokladám, že pokušenie spraviť si ťaháky má študent pri predmetoch, ktoré ho nebavia. A ak ho nebaví vôbec nič, tak ani ťaháky nepomôžu. Myslím, že každý, kto aspoň trochu počúva hlas svojho svedomia, cíti, že to morálne nie je. A to hneď z niekoľkých dôvodov.

Po prvé, známka z písomky, ktorá bola odpísaná, nie je spravodlivo získaná. Previnenia proti spravodlivosti patria k najvážnejším a cíti to tak aj človek, ktorý nie je veriaci. Hodnotenie na skúške, ktoré študent získal nespravodlivo, je ako krádež, keď si privlastním niečo, na čo nemám právo.

Je to taktiež nespravodlivé voči tým, ktorí sa poctivo pripravujú. A čo je veľmi dôležité, takto získané výsledky nie sú požehnané. My konáme dobro nielen preto, že sa to má alebo musí, ale aj preto, že nás Boh za to požehnáva. A nespravodlivosť určite nemôže byť požehnaná.

Ježiš prízvukoval svojim učeníkom: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Ak robíme dobro, je našimi skutkami oslávený Boh a dávame dobrý príklad.

Čo by si napríklad mohli myslieť spolužiaci o tom, kto je veriaci a podvádza? Budú sa pýtať, aký je vlastne rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi.

Pripraviť, ale nepoužiť

Dosiahnuť vzdelanie poctivým spôsobom je dôležité aj preto, že je to akási skúška správnosti, že človek má na to, aby vykonával daný typ povolania. Toto platí najmä o vysokej škole. Ak niekto nemá na to, aby vyštudoval nejaký typ školy, je to jasný signál, že má ísť robiť niečo iné, čo zvládne, a nebude zbytočne trápiť seba ani ostatných ľudí, ktorí by raz s ním prišli pri práci do kontaktu.

A teraz k prvej otázke, či je morálne v poriadku pripraviť si ťahák? Ak by „ťahák“ mal byť niečo ako veľmi stručné zhrnutie učiva, nie je to problém. Ale v tom prípade to nebude ťahák, ale stručné poznámky k predmetu. Tým, že sa snažíme vybrať a zhrnúť to podstatné z učiva, sa učíme najlepšie. Problém by však nastal, keby sme to chceli použiť na skúške. Dôvody, a myslím, že jasné, som uviedol.