Uvidieť skutočnú krásu manželstva

Manželstvo je povolanie a nie práca, ktorú meníme podľa svojich nálad. Je darom a nie vrtochom. Jeho dôkladným skúmaním sa predovšetkým hľadá pravda, či manželstvo vôbec vzniklo.
Ľuboš Tvrdý 13.05.2021
Uvidieť skutočnú krásu manželstva

Môže sa napraviť (respektíve znovu uzavrieť s tým istým človekom) neplatne uzavreté manželstvo, keď raz bolo vyhlásené za nulitné?

Simona, západné Slovensko

Pri otvorení Roka rodiny Amoris laetitia pápež František pripomenul kresťanským manželom hodnotu manželstva, ktoré je Božím zámerom, ovocím milosti a povolaním.

Cirkev hlása manželom a rodinám evanjelium, ktoré im pomáha uvidieť pôvodný zmysel ich zväzku a lásky, ktoré sú znamením a obrazom trojičnej lásky a zmluvy medzi Kristom a Cirkvou. Je to slovo náročné, ktoré však oslobodzuje ľudské vzťahy od toho, čo ich zotročuje, skresľuje a spôsobuje ich nestálosť.

Úprimné hľadanie pravdy

Manželstvo je čosi vznešené, čo Boží Syn povýšil na sviatosť. V tomto duchu pristupujú aj cirkevné súdy ku skúmaniu neplatnosti manželstva. Vyhlásenie neplatnosti manželstva nie je cirkevný rozvod, nie je to milosť, nie je to ľubovôľa cirkevného tribunálu.

Je hľadaním pravdy. Je zisťovaním skutočnosti, či manželstvo vzniklo alebo nie. Takýto proces hľadania pravdy má svoj presne stanovený priebeh, aby sudcovia mohli dospieť k morálnej istote. Vyhlásenie neplatnosti manželstva teda nie je unáhleným rozhodnutím, ale výsledkom dôkladného skúmania.

A tak aj osobná žiadosť o preskúmanie neplatnosti manželstva nemá byť akýmsi vrtochom, ale úprimným hľadaním pravdy. Ak je evidentné, že manželstvo bolo uzatvorené neplatne pre nedodržanie stanovenej formy alebo pre manželskú prekážku, alebo pre nedostatočný súhlas, a manželia chcú odstrániť túto chybu, manželstvo sa splatní cez konvalidáciu.

Tento inštitút bol už na stránkach Katolíckych novín vysvetlený. Ak sa súdnou cestou dokáže neplatnosť manželstva, obe stránky sú slobodné a môžu uzatvoriť nové manželstvo. Zákon neurčuje, kto nesmie byť tým novým manželom či manželkou.

Teda teoreticky by to mohla byť aj tá istá osoba, s ktorou som uzavrel neplatné manželstvo. Na cirkevný súd sa však zväčša obracajú ľudia, ktorí sú už rozvedení a dlhšie žijú s iným partnerom. Ich cieľom je uzavrieť nové manželstvo, a tak napraviť situáciu, ktorá im bráni pristupovať k sviatostiam.

Dar manželstva

Tiež je vhodné poukázať na to, že manželstvo je neplatné pre vážne chyby a nie pre malichernosti. Tieto chyby ťažko narúšajú manželské spolunažívanie a zabraňujú vytvoreniu zdravých medziľudských vzťahov, výchove detí, zachovaniu jednoty či nerozlučiteľnosti manželstva.

Ak takéto skutočnosti viedli k rozpadu manželstva a k následnému procesu nulity manželstva, dá sa bez problémov premýšľať nad uzatvorením nového manželstva s tou istou osobou? Nebudú hriechy minulosti príčinou nových konfliktov a zranení?

S Božou pomocou sa človek dokáže meniť a stávať sa lepším. Sviatosti, duchovné vedenie alebo stretnutia s terapeutom treba využívať pri tvorbe dobrého diela a nie až vtedy, keď je všetko rozbité. Rok rodiny Amoris laetitia nás vyzýva pomôcť ľuďom uvidieť skutočnú krásu manželstva, aby sa mládež cítila priťahovaná darom manželstva.

Ako pripomína pápež František, neskreslenú lásku medzi mužom a ženou nájdeme v Božom slove, ktoré môže byť niekedy náročné, ale vždy oslobodzujúce a posilňujúce. Takto sa posunieme od filozofovania, čo všetko je možné a čo sa ešte dá, k napĺňaniu pravého zmyslu manželstva.