Katolícke noviny 09.10.2018

Výhercovia štvrťročnej súťaže

Čitatelia KN mali možnosť do 21. 9. 2018 zasielať správne znenia súťažných krížoviek za tretí štvrťrok. Zo 612 správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov, ktorým srdečne blahoželáme:
Výhercovia štvrťročnej súťaže
Katolícke noviny 06.09.2018

Letné súťaže 2018

Leto 2018 s Katolíckymi novinami

Vyhlasujeme tri letné súťaže s cenami za viac ako 4 000 eur!

Letné súťaže 2018
Katolícke noviny 01.01.1970

Odmeňujeme snímku mesiaca jún 2022

Výhernou snímkou mesiaca jún je fotografia od Tibora Ujlackého. Prostredníctvom nej sa s nami podelil o pôsobivú slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej pri 200-ročnom dube s Kaplnkou Panny Márie Fatimskej. Fotografii nechýba žiadny vizuálny prvok dôležitý pre výpoveď k udalosti, o ktorej podáva spravodajské svedectvo tradičnej ľudovej zbožnosti a mariánskej úcty.
Odmeňujeme snímku mesiaca jún 2022